PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Thiên Duyên 1. Bà Góa Naim (Thiên Duyên)
 2. Yêu Nhiều Được Tha Nhiều (Thiên Duyên)
 3. Theo Chúa (Thiên Duyên)
 4. Xin Chúa Chữa Lành (Thiên Duyên)
 5. Chuyện Người Bại Liệt (Thiên Duyên)
 6. Đừng Ngồi Chỗ Nhất (Thiên Duyên)
 7. Dâng Lời Tụng Ca (Thiên Duyên)
 8. Vinh Quang Chúa Con (Thiên Duyên)
 9. Vẫn Chỉ Một Đồng (Thiên Duyên)
 10. Ai Là Anh Em (Thiên Duyên)
 11. Một Điều Cần (Thiên Duyên)
 12. Lửa Thiêng (Thiên Duyên)
 13. Kiên Trì Cầu Nguyện (Thiên Duyên)
 14. Giọt lệ sầu
 15. Tỉnh thức
 16. Thầy là ai
 17. Emmanuel
 18. Chúa chịu cám dỗ
 19. Vì Chúa là nước trường sinh
 20. Chúa là sự sống lại
 21. Ngài là ánh sáng đời con
 22. Con sợ
 23. Con không xứng