PDA

View Full Version : Thánh Ca Phụng Vụ: Các Lễ Riêng 1. Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth
 2. Lễ Thánh GioaKim và Thán Anna
 3. Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 4. Lễ Thánh Nữ Monica
 5. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
 6. Lễ Hiển Linh 06/01/2013
 7. Lễ Chúa Lên Trời 12/05/2013
 8. Lễ Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ 03/05
 9. Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05/2013)
 10. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 19/05/2013
 11. Lễ Đức Mẹ Mân Côi C (07/10/2013)
 12. Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1/10/2013
 13. Lễ Thánh Gia 30/12/2016
 14. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01
 15. Lễ Thánh Giuse 19/03/2014
 16. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014
 17. Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014
 18. Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014
 19. Lễ Khánh nhật Truyền Giáo 19/10/2014
 20. Lễ Các Thánh 01/11/2014
 21. Lễ Các Đẳng Linh hồn 02/11/2014
 22. Lễ Thánh Simon và Giuda tồng đồ 28/10
 23. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 24. Lễ cung hiến Đền Thờ Lateranô 9/11/2014
 25. Các Thánh lễ ngày Tết
 26. Lễ Truyền Tin 25/03/2015
 27. Các Thánh Lễ Tuần Thánh
 28. Lễ Thánh Augustino 28/08
 29. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2015
 30. Lễ Cưới
 31. Thứ tư Lễ Tro 13/02/2013
 32. Lễ Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại 25/01/2016
 33. Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Thánh Đường
 34. Chúa nhật Lễ Lá
 35. Lễ Tạ ơn,Lễ Kỷ niệm, Lễ thụ phong Linh Mục
 36. Lễ Đức Mẹ sầu bi 15/09
 37. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 29/08
 38. Lễ Trung thu
 39. Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử
 40. LễTổng Lãnh Thiên thần Micae, Gabriel. Raphael
 41. Lễ Khánh thành nhà thờ
 42. Lễ Thánh Phanxicô Xavie 03/12
 43. Lễ Giáng Sinh
 44. Lễ Chúa Hiển Dung
 45. Lễ Đức Maria Nữ Vương 22/08
 46. Các bài hát lễ An táng, Cầu hồn, lễ Giỗ
 47. Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2
 48. Lễ Thánh Nữ Cecilia Đồng Trinh Tử Đạo 22/11
 49. Lễ Đức Mẹ dâng mình 21/11
 50. Lễ Vọng Giáng sinh 24/12
 51. Lễ các Thánh Anh Hài 28/12
 52. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 53. Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 14/08
 54. Lễ Thánh Phanxicô Assisi 04/10
 55. Lễ Thánh Don Bosco
 56. Lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô
 57. Lễ Thánh Vicent Ferrer 05/04
 58. Lễ chung các Thánh Giáo Hoàng
 59. Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh
 60. Lễ Thánh Antôn Pađôva 13/06
 61. Thánh Lễ cầu nguyện trong cơn đại dịch