PDA

View Full Version : Lời Chúa hằng ngày Năm ChẵnPages : [1] 2

 1. Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
 2. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
 3. Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng – Ngày 6/12 Thánh Nicola, Giám mục.
 4. Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Ngày 7/12 Thánh Ambrôsiô Giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ
 5. Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Ngày 9/12 Cung hiến Vương cung Thánh đường Sài gòn.
 6. Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm B
 7. THứ Ba Tuần II Mùa Vọng - Ngày 12/12 Lễ Đức Mẹ Guadalupe bổn mạng Mỹ châu
 8. Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Ngày 13/12 Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
 9. Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – Ngày 14/12 Thánh Gioan Thánh giá, LM, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 10. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
 11. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
 12. Ngày 18/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 13. Ngày 19/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 14. Ngày 20/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 15. Ngày 21/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh - Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ.
 16. Ngày 22/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 17. Ngày 23/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 18. Ngày 26/12 Thánh Stephanô tử đạo tiên khởi. Lễ kính.
 19. Ngày 27/12 Thánh Gioan tông đồ. Lễ kính.
 20. Ngày 28/12 Các Thánh anh hài tử đạo. Lễ kính.
 21. Ngày 29/12 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 22. Ngày 30/12 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 23. Ngày 2/1 Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô GM, tiến sĩ. Lễ nhớ
 24. Ngày 3/1 trước Lễ Chúa hiển linh - Danh Thánh Chúa Giêsu
 25. Ngày 4/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 26. Ngày 5/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 27. Ngày 6/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 28. Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính.
 29. Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
 30. Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
 31. Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
 32. Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
 33. Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 13/1 Thánh Hilariô giám mục, tiến sĩ.
 34. Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
 35. Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
 36. Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 17/1 Thánh Antôn viện phụ. Lễ nhớ.
 37. Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn - Đầu tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 38. Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn - Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 39. Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn - Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 40. Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 22/1 Thánh Vinhsơn phó tế, tử đạo.
 41. Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn
 42. Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 23/1 Thánh Phanxicô Salêsiô GM, TS. Lễ nhớ.
 43. Ngày 25/1 Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - Ngày cuối tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 44. Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 26/1 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục. Lễ Nhớ.
 45. Thứ Bảy Tuần III Mùa thường Niên Năm chẵn - Ngày 27/1 Thánh Angêla Mêrici trinh nữ
 46. Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 47. Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 31/1 Thánh Gioan Bosco linh mục. Lễ nhớ.
 48. Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 49. Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 50. Ngày 2/2 Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh. Lễ kính.
 51. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 3/2 Thánh Blasiô GM, tử đạo.
 52. Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 5/2 Thánh Agatha trinh nữ tử đạo. Lễ nhớ.
 53. Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 6/2 Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
 54. Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn
 55. Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 8/2 Thánh Giêrônimô Emilianô
 56. Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn
 57. Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 10/2 Thánh Scholastica trinh nữ. Lễ nhớ
 58. Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 59. Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 60. Thứ Năm sau Lễ Tro - Thánh Lễ tất niên (ngày cuối năm âm lịch)
 61. Thánh Lễ Giao thừa và Mùng 1 Tết Nguyên đán
 62. Thánh Lễ Mùng 2 Tết - Kính nhớ tổ tiên
 63. Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
 64. Thứ Ba Tuần I Mùa Chay
 65. Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Ngày 21/2 Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ.
 66. Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính
 67. Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay – Ngày 23/1 Thánh Pôlycarpô, GM, tử đạo
 68. Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
 69. Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
 70. Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
 71. Thứ Tư Tuần II Mùa Chay
 72. Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
 73. Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay
 74. Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
 75. Thứ Hai Tuần III Mùa Chay
 76. Thứ Ba Tuần III Mùa Chay
 77. Thứ Tư Tuần III Mùa Chay – Ngày 7/3 Thánh nữ Pepetua và Thánh Felicita tử đạo
 78. Thứ Năm Tuần III Mùa Chay – Ngày 8/3 Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
 79. Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Ngày 9/3 Thánh nữ Phanxica Rôma nữ tu
 80. Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
 81. Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
 82. Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
 83. Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
 84. Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
 85. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
 86. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
 87. Thứ Ba Tuần V Mùa Chay
 88. Thứ Tư Tuần V Mùa Chay
 89. Thứ Năm Tuần V Mùa Chay
 90. Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
 91. Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay
 92. Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 93. Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 94. Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 95. Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 96. Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 97. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 98. Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ. Lễ trọng. (thường cử hành vào 25/3 nhưng năm nay dời)
 99. Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh
 100. Thứ Tư Tuần II Phục Sinh - Ngày 11/4 Thánh Stanislaô giám mục, tử đạo
 101. Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh
 102. Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 13/4 Thánh Martino I Giáo hoàng, tử đạo.
 103. Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh
 104. Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh
 105. Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh
 106. Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh
 107. Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh
 108. Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh
 109. Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh – Ngày 21/4 Thánh Anselmô Giám mục Tiến sĩ.
 110. Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm B
 111. Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh
 112. Ngày 25/4 Thánh Marcô tác giả Sách Tin mừng. Lễ Kính.
 113. Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh
 114. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh
 115. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 28/4 Thánh Luy Grignion Monfort linh mục
 116. Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh – Ngày 30/4 Thánh Piô V Giáo hoàng
 117. Ngày 1/5 Lễ Thánh Giuse lao động
 118. Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh - Ngày 2/5 Thánh Athanasiô Giám mục tiến sĩ. Lễ nhớ.
 119. Ngày 3/5 Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê tông đồ.
 120. Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh
 121. Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh
 122. Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh
 123. Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh
 124. Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh
 125. Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh
 126. Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh
 127. Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh – Ngày 12/5 Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô tử đạo
 128. Ngày 14/5 Lễ kính Thánh Matthia tông đồ.
 129. Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh
 130. Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh
 131. Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh
 132. Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh - Ngày 18/5 Thánh Gioan I Giáo hoàng tử đạo.
 133. Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh
 134. Thứ Hai sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
 135. Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 22/5 Thánh Rita Cascia nữ tu
 136. Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 137. Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 138. Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 25/5 Thánh Bêđa, LM, TS; Thánh Maria Magđalêna, trinh nữ.
 139. Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 26/5 Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.
 140. Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 141. Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 142. Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 143. Ngày 31/5 Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Elizabeth.
 144. Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên Năm chẵn – Ngày 1/6 Thánh Justinô tử đạo. Lễ nhớ.
 145. Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên Năm chẵn – Ngày 2/6 Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô tử đạo
 146. Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 147. Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 5/6 Thánh Bonifatio GM, tử đạo. Lễ nhớ.
 148. Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 6/6 Thánh Norbertô giám mục
 149. Thứ Năm Tuần IX Thường Niên Năm chẵn
 150. Thứ Sáu sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lễ Thánh Tâm Chúa. Năm B.
 151. Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
 152. Ngày 11/ 6 Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
 153. Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn
 154. Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 13/6 Thánh Antoine de Padoue linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 155. Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn
 156. Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn
 157. Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm chẵn
 158. Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 159. Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 19/6 Thánh Rômualđô viện phụ
 160. Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 161. Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 21/6 Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ
 162. Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 22/6 Thánh Gioan Fisher, GM, tử đạo
 163. Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 164. Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 165. Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 166. Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 27/6 Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ.
 167. Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 28/6 Thánh Irênê Giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 168. Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 30/6 Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma
 169. Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 170. Ngày 3/7 Lễ kính Thánh Tôma tông đồ.
 171. Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 4/7 Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha
 172. Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 5/7 Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục.
 173. Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 6/7 Thánh Maria Goretti trinh nữ, tử đạo.
 174. Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 175. Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 9/7 Thánh Augustinô Zhao Rong, LM, tử đạo
 176. Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 177. Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 11/7 Thánh Bênêđictô viện phụ. Lễ nhớ.
 178. Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 179. Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 13/7 Thánh Henricô
 180. Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 14/7 Thánh Carmillô Lellis, linh mục.
 181. Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 16/7 Đức Mẹ Núi Carmêlô (Núi Cát Minh)
 182. Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 183. Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 184. Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 185. Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 20/7 Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo.
 186. Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 16/7 Thánh Laurenso Brinđisi linh mục tiến sĩ
 187. Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 23/7 Thánh Birgitta, nữ tu.
 188. Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 24/7 Thánh Sarbêliô Makhluf linh mục
 189. Ngày 25/7 Lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ.
 190. Ngày 26/7 Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Mẹ Maria. Lễ nhớ.
 191. Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 192. Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 193. Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 30/7 Thánh Phêrô Kim ngôn, GM, tiến sĩ.
 194. Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 31/7 Thánh Ignatio Loyola linh mục. Lễ nhớ.
 195. Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 1/8 Thánh Alphongsô Maria Liguori, GM, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 196. Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 2/8 Thánh Peter Julian Eymard, linh mục.
 197. Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 198. Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 4/8 Thánh Gioan Maria Vianey linh mục. Lễ nhớ.
 199. Ngày 6/8 Lễ Chúa Hiển Dung – Năm B. Lễ kính.
 200. Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn/B – Ngày 7/8 Thánh Xittô II Giáo hoàng
 201. Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 8/8 Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.
 202. Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 9/8 Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu.
 203. Ngày 10/8 Thánh Laurenso phó tế, tử đạo. Lễ kính.
 204. Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 11/8 Thánh Clara trinh nữ. Lễ nhớ.
 205. Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 206. Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên Năm chẵn - Ngày 14/8 Thánh Maximilianô Maria Kolbê linh mục tử đạo. Lễ nhớ.
 207. Ngày 15/8 Đức Mẹ lên trời. Lễ trọng.
 208. Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 16/8 Thánh Stephano Hungary
 209. Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 210. Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm chẵn
 211. Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 20/8 Thánh Bernado, viện phụ, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 212. Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 21/8 Thánh Piô X Giáo hoàng. Lễ nhớ.
 213. Ngày 22/8 Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
 214. Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 23/8 Thánh Rosa Lima trinh nữ.
 215. Ngày 24/8 Lễ kính Thánh Bartholomeo Tông đồ.
 216. Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 25/8 Thánh Luy và Thánh Giuse Calasanz linh mục.
 217. Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 27/8 Thánh nữ Monica. Lễ nhớ.
 218. Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 28/8 Thánh Augustino Giám mục, Tiến sĩ. Lễ nhớ..
 219. Ngày 29/8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
 220. Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 221. Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên Năm chẵn
 222. Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 223. Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 3/9 Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 224. Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 225. Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 5/9 Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu.
 226. Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 227. Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 228. Ngày 8/9 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ Kính.
 229. Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 230. Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm chẵn
 231. Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 12/9: Danh Thánh Đức Maria
 232. Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 13/9 Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 233. Ngày 14/9 Suy tôn Thánh giá. Lễ kính.
 234. Ngày 15/9 Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.
 235. Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 17/9 Thánh Roberto Bellarmino, GM, tiến sĩ.
 236. Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 237. Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 19/9 Thánh Januario, giám mục, tử đạo.
 238. Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 20/9 Thánh Anrê Kim Têgôn và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
 239. Ngày 21/9 Thánh Matthêu tông đồ. Lễ kính.
 240. Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 241. Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 15/8 âm lịch Tết Trung Thu cầu cho thiếu nhi
 242. Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn
 243. Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 26/9 Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo
 244. Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 27/9 Thánh Vinhsơn Phaolô linh mục. Lễ nhớ.
 245. Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 28/9 Thánh Venceslao, Thánh Laurenso, tử đạo
 246. Ngày 29/9 Các Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael. Lễ kính.
 247. Ngày 1/10 Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ kính.
 248. Ngày 2/10 Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ.
 249. Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm chẵn
 250. Thứ Năm Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm chẵn - Ngày 4/10 Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.