PDA

View Full Version : Lời Chúa hằng ngày Năm LẻPages : [1] 2

 1. Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
 2. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
 3. Ngày 30/11 Lễ kính Thánh Anrê Tông đồ
 4. Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
 5. Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng Năm lẻ
 6. Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Ngày 3/12 Lễ kính Thánh Phanxicô Xavie linh mục.
 7. Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm lẻ
 8. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng
 9. Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Ngày 6/12 Thánh Nicola Giám mục
 10. Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Ngày 7/12 Thánh Ambrôsiô, GM, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 11. Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng
 12. Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng
 13. Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng - Ngày 12/12 Đức Mẹ Guadalupe
 14. Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Ngày 13/12 Thánh Lucia trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
 15. Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – Ngày 14/12 Thánh Gioan Thánh giá, LM, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 16. Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng
 17. Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng
 18. Ngày 17/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 19. Ngày 19/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 20. Ngày 20/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 21. Ngày 21/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh - Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ.
 22. Ngày 22/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 23. Ngày 23/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
 24. Ngày 26/12 Thánh Stephanô tử đạo tiên khởi. Lễ kính.
 25. Ngày 27/12 Thánh Gioan tông đồ. Lễ kính.
 26. Ngày 28/12 Các Thánh anh hài tử đạo. Lễ kính.
 27. Ngày 29/12 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 28. Ngày 31/12 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh - Thánh Silvester I, giáo hoàng.
 29. Ngày 1/1 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng.
 30. Ngày 2/1 Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô GM, tiến sĩ. Lễ nhớ
 31. Ngày 3/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 32. Ngày 4/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 33. Ngày 5/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 34. Ngày 6/1 trước Lễ Chúa hiển linh
 35. Ngày 7/1 trước Lễ Chúa hiển linh – Thánh Raymundo linh mục.
 36. Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Năm A.
 37. Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ
 38. Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ
 39. Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ
 40. Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 13/1 Thánh Hilariô giám mục, tiến sĩ.
 41. Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ
 42. Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ
 43. Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 17/1 Thánh Antôn viện phụ. Lễ nhớ.
 44. Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ - Đầu tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 45. Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày thứ hai trong tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 46. Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày thứ ba trong tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 47. Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 21/1 Thánh Anê trinh nữ tử đạo. Lễ nhớ. Ngày thứ tư trong tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
 48. Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên Năm Lẻ
 49. Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên Năm lẻ -Ngày 24/1 Thánh Phanxicô Salêsiô, GM, TS. Lễ nhớ.
 50. Ngày 25/1 Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - Ngày cuối tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 51. Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 26/1 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục. Lễ Nhớ.
 52. Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 27/1 Thánh Angela Merici trinh nữ. Thánh Lễ tất niên (ngày cuối năm âm lịch)
 53. Thánh Lễ Giao thừa và Mùng 1 Tết Nguyên đán
 54. Mùng 3 Tết Nguyên đán - Thánh hóa công việc làm
 55. Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 31/1 Thánh Gioan Bosco linh mục. Lễ nhớ.
 56. Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 57. Ngày 2/2 Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh. Lễ kính.
 58. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 59. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 60. Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 6/2 Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
 61. Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ
 62. Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 8/2 Thánh Giêrônimô Êmilianô
 63. Thứ Năm Tuần V Thường Niên Năm lẻ
 64. Thứ Sáu Tuần V Thường Niên Năm lẻ - Ngày 10/2 Thánh Scholastica trinh nữ. Lễ nhớ.
 65. Ngày 11/2 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc tế bệnh nhân/Thứ Bảy Tuần V Thường Niên Năm lẻ
 66. Thứ Hai Tuần VI Thường Niên Năm lẻ
 67. Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm lẻ - Ngày 14/2 Thánh Cyrillô và Thánh Methôđiô giám mục. Lễ nhớ.
 68. Thứ Tư Tuần VI Thường Niên Năm lẻ
 69. Thứ Năm Tuần VI Thường Niên Năm lẻ
 70. Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Năm lẻ - Ngày 17/2 Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Maria
 71. Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên Năm lẻ
 72. Thứ Hai Tuần VII Thường Niên Năm lẻ
 73. Thứ Ba Tuần VII Thường Niên Năm lẻ - Ngày 21/2 Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ
 74. Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính
 75. Thứ Năm Tuần VII Thường Niên Năm lẻ – Ngày 23/1 Thánh Pôlycarpô, GM, tử đạo
 76. Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên Năm lẻ
 77. Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên Năm lẻ
 78. Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Năm lẻ
 79. Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên Năm lẻ
 80. Thứ Tư Lễ Tro đầu Mùa Chay
 81. Thứ Năm sau Lễ Tro
 82. Thứ Sáu sau Lễ Tro
 83. Thứ Bảy Sau Lễ Tro – Ngày 4/3 Thánh Casimirô
 84. Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
 85. Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Ngày 7/3 Thánh nữ Pepetua và Thánh Felicita tử đạo
 86. Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Ngày 8/3 Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ
 87. Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – Ngày 9/3 Thánh Phanxica Rôma, nữ tu
 88. Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay
 89. Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay
 90. Thứ Hai Tuần II Mùa Chay
 91. Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
 92. Thứ Tư Tuần II Mùa Chay
 93. Thứ Năm Tuần II Mùa Chay
 94. Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay - Ngày 17/3 Thánh Patriciô Giám mục
 95. Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
 96. Thứ Ba Tuần III Mùa Chay
 97. Thứ Tư Tuần III Mùa Chay
 98. Thứ Năm Tuần III Mùa Chay
 99. Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay
 100. Ngày 25/3 Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ. Lễ trọng.
 101. Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
 102. Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
 103. Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
 104. Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
 105. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
 106. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
 107. Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Năm A
 108. Thứ Ba Tuần V Mùa Chay - Ngày 4/4 Thánh Isiđôrô Giám mục, tiến sĩ.
 109. Thứ Tư Tuần V Mùa Chay – Ngày 5/4 Thánh Vinhsơn Ferre linh mục
 110. Thứ Năm Tuần V Mùa Chay
 111. Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay – Ngày 7/4 Thánh Gioan Lasan, linh mục.
 112. Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
 113. Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 114. Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 115. Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 116. Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 117. Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 118. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
 119. Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 24/4 Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo
 120. Ngày 25/4 Thánh Marcô tác giả Sách Tin mừng. Lễ Kính.
 121. Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh
 122. Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh
 123. Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 28/4 Thánh Luy Grignion Monfort linh mục
 124. Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh - Ngày 29/4 Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 125. Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh – Ngày 1/5 Lễ Thánh Giuse lao động
 126. Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh - Ngày 2/5 Thánh Athanasiô Giám mục tiến sĩ. Lễ nhớ.
 127. Ngày 3/5 Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê tông đồ.
 128. Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh
 129. Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh
 130. Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh
 131. Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm A
 132. Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh
 133. Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh
 134. Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh
 135. Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 12/5 Thánh Nêrêô và Thánh Achilêô tử đạo
 136. Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 13/5 Đức Mẹ Fatima
 137. Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh
 138. Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh
 139. Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh
 140. Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh – Ngày 18/5 Thánh Gioan I Giáo hoàng, tử đạo.
 141. Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh
 142. Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh – Ngày 20/5 Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục.
 143. Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh – Ngày 22/5 Thánh Rita Cascia, nữ tu
 144. Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh
 145. Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh
 146. Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh – Ngày 25/5 Thánh Bêđa, LM, TS. Thánh Maria Magdalena trinh nữ.
 147. Thứ Sáu Tuần VI Mùa Phục Sinh – Ngày 26/5 Thánh Philipphê Nêri linh mục. Lễ nhớ.
 148. Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh – Ngày 27/5 Thánh Augustinô Catuariô
 149. Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh
 150. Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh
 151. Ngày 31/5 Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Elizabeth.
 152. Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Ngày 1/6 Thánh Justino tử đạo. Lễ nhớ
 153. Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh - Ngày 2/6 Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô tử đạo
 154. Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh – Ngày 3/6 Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ
 155. Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 5/6 Thánh Bonifatio GM, tử đạo. Lễ nhớ.
 156. Thứ Ba Tuần IX Thường Niên Năm lẻ - Ngày 6/6 Thánh Norberto, Giám mục.
 157. Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 158. Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 159. Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 9/6 Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ.
 160. Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 161. Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
 162. Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm kẻ – Ngày 13/6 Thánh Antoine de Padoue linh mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 163. Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
 164. Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
 165. Thứ Sáu Tuần X Thường Niên Năm lẻ
 166. Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm lẻ
 167. Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 19/6 Thánh Rômualđô, viện phụ.
 168. Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
 169. Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 21/6 Thánh Luy Gonzaga tu sĩ. Lễ nhớ.
 170. Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 22/6 Thánh Gioan Fisher, GM, tử đạo.
 171. Thứ Sáu sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lễ Thánh Tâm Chúa Năm A
 172. Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 173. Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 27/6 Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ
 174. Thứ Tư Tuần XII Thường Niên Năm lẻ - Ngày 28/6 Thánh Irênê giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 175. Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 30/6 Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma
 176. Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 177. Ngày 3/7 Lễ kính Thánh Tôma tông đồ.
 178. Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 4/7 Thánh Elisabeth Bồ Đào Nha
 179. Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 5/7 Thánh Antôn Maria Zacaria, linh mục
 180. Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 6/7 Thánh Maria Goretti trinh nữ tử đạo
 181. Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 182. Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm Lẻ
 183. Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 184. Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm Lẻ - Ngày 11/3 Thánh Bênêđictô viện phụ. Lễ nhớ.
 185. Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm Lẻ
 186. Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 13/7 Thánh Henricô
 187. Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 13/7 Thánh Camillô Lellis, linh mục
 188. Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 15/7 Thánh Bonaventura Giám mục tiến sĩ. Lễ nhớ.
 189. Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 190. Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 191. Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 192. Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 20/7 Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo
 193. Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 21/7 Thánh Laurenso Brindisi, linh mục, tiến sĩ.
 194. Ngày 22/7 Thánh nữ Maria Madalena. Lễ kính.
 195. Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 24/7 Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục
 196. Ngày 25/7 Thánh Giacôbê Tông đồ. Lễ kính.
 197. Ngày 26/7 Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Mẹ Maria. Lễ nhớ.
 198. Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm Lẻ
 199. Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ
 200. Ngày 29/7 Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.
 201. Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 31/7 Thánh Ignatio Loyola linh mục. Lễ nhớ.
 202. Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm Lẻ - Ngày 1/8 Thánh Alphongso Maria Liguori, Giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 203. Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm lẻ – Ngày 2/8 Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục.
 204. Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 205. Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 4/8 Thánh Gioan Marria Vianey linh mục lễ nhớ
 206. Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 5/8 Cung hiến Thánh đường Đức Maria
 207. Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 208. Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 8/8 Thánh Đaminh linh mục. Lễ nhớ.
 209. Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường lẻ - Ngày 9/8 Thánh Têrêsa Bênênicta Thánh Giá, nữ tu.
 210. Ngày 10/8 Thánh Laurenso phó tế, tử đạo. Lễ kính.
 211. Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 11/8 Thánh Clara trinh nữ. Lễ nhớ.
 212. Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 12/8 Thánh Joana Phanxica Chantal, nữ tu.
 213. Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên Năm lẻ - Ngày 14/8 Thánh Maximilianô Maria Kolbê linh mục tử đạo. Lễ nhớ.
 214. Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 16/8 Thánh Stephano Hungari
 215. Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 216. Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 217. Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên Năm lẻ - Ngày 19/8 Thánh Gioan Êuđê linh mục.
 218. Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 21/8 Thánh Piô X Giáo hoàng. Lễ nhớ.
 219. Ngày 22/8 Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
 220. Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 23/8 Thánh Rosa Lima trinh nữ.
 221. Ngày 24/8 Thánh Bartholomeo Tông đồ. Lễ kính.
 222. Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 25/8 Thánh Luy và Thánh Giuse Calasanz, linh mục.
 223. Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ
 224. Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên Năm lẻ - Ngày 28/8 Thánh Augustino Giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 225. Ngày 29/8 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
 226. Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ
 227. Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ
 228. Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ
 229. Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên Năm lẻ
 230. Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 231. Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 232. Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 233. Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 234. Ngày 8/9 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ Kính.
 235. Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 9/9 Thánh Phêrô Clave, linh mục
 236. Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
 237. Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm Lẻ - Ngày 12/9 Danh Thánh Đức Maria
 238. Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 13/9 Thánh Gioan Kim Khẩu, GM, tiến sĩ. Lễ nhớ.
 239. Ngày 14/9 Suy tôn Thánh giá. Lễ kính.
 240. Ngày 15/9 Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.
 241. Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 16/9 Thánh Cornêliô Giáo hoàng, tử đạo. Lễ nhớ.
 242. Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 243. Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm lẻ - Ngày 19/9 Thánh Januariô giám mục, tử đạo
 244. Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 20/9 Thánh Anrê Kim Têgôn và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
 245. Ngày 21/9 Thánh Matthêu tông đồ. Lễ kính.
 246. Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 247. Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 23/9 Thánh Piô Piettrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
 248. Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ
 249. Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 26/9 Thánh Cosma, Thánh Đamianô, tử đạo
 250. Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 27/9 Thánh Vinhsơn Phaolô linh mục. Lễ nhớ.