PDA

View Full Version : Chúa Nhật & Lễ Trọng Năm C 1. Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm C
 2. Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm C
 3. Ngày 8/12 Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Lễ trọng.
 4. Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm C
 5. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm C
 6. Ngày 24/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh (Lễ sáng)
 7. Ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh
 8. Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
 9. Ngày 1/1 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng.
 10. Chúa Nhật Lễ Chúa hiển linh.
 11. Chúa Nhật I Mùa Thường Niên - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm C
 12. Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C
 13. Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm C - Cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
 14. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm C
 15. Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm C
 16. Thứ Tư Lễ Tro
 17. Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm C
 18. Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C
 19. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C
 20. Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay năm C
 21. Ngày 19/3 Lễ kính Thánh Giuse
 22. Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
 23. Thứ Hai Tuần Thánh
 24. Thứ Ba Tuần Thánh
 25. Thứ Tư Tuần Thánh
 26. Thứ Năm Tuần Thánh
 27. Thứ Sáu Tuần Thánh
 28. Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C
 29. Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
 30. Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa. Năm C.
 31. Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C
 32. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Năm C.
 33. Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C
 34. Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C
 35. Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm C
 36. Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
 37. Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên – Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C.
 38. Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên - Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Năm C
 39. Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm C
 40. Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C
 41. Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C
 42. Ngày 24/6 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
 43. Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C
 44. Ngày 29/6 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Lễ trọng.
 45. Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C
 46. Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C
 47. Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C
 48. Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C
 49. Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C
 50. Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C
 51. Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C
 52. Ngày 15/8 Đức Mẹ lên trời. Lễ trọng.
 53. Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C
 54. Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C
 55. Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C
 56. Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C
 57. Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C
 58. Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C
 59. Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
 60. Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên Năm C
 61. Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C
 62. Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C - Cầu cho việc truyền giáo
 63. Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C
 64. Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm C
 65. Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm C - Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt Nam.
 66. Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên - Chúa Giêsu Kitô Vua - Năm C
 67. Ngày 24/11 Lễ kính các Thánh tử đạo tại Việt Nam