PDA

View Full Version : Lời tỏ tình (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng 1. Lời tỏ tình Tháng 05-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 2. 01/5 Lễ Thánh Giuse Thợ (Việc nhỏ, tình yêu lớn – PM Cao Huy Hoàng)
 3. 01/5 Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh B (Không thể có bình an hạnh phúc, nếu… – PM Cao Huy Hoàng)
 4. 02/5 Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Hoa trái sự sống của Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 5. 03/5 T. Philípphê và T. Giacôbê Tông Đồ (Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 6. 03/5 Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh B (Chúng tôi bình an hạnh phúc nhờ Lời Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 7. 04/5 Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh B (Bình an thật, bình an ảo - PM Cao Huy Hoàng)
 8. 05/5 Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh B (Hoa trái của Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 9. 06/5 Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh B (Sống trong tình Chúa yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 10. 07/5 Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh B (Cộng đoàn cơ bản của Đức Tin Cậy Mến - PM Cao Huy Hoàng)
 11. 08/5 Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh B (Không thuộc về thế gian - PM Cao Huy Hoàng)
 12. 09/5 Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Chết cho người mình yêu – PM Cao Huy Hoàng)
 13. 10/5 Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh B (Nhớ và nhờ - PM Cao Huy Hoàng)
 14. 11/5 Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh B (Sức mạnh của Chúa Thánh Thần - PM Cao Huy Hoàng)
 15. 12/5 Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh B (Sự thật là: Chúng ta thuộc về Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 16. 13/5 Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh B (Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại - PM Cao Huy Hoàng)
 17. 13/5 Thứ Năm Lễ Kính Đức Mẹ Fatima (Nghe và giữ lời Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 18. 14/5 Thánh Mát-thi-a Tông Đồ, lễ kính (Các con là bạn hữu của Thầy - PM Cao Huy Hoàng)
 19. 14/5 Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh B (Đừng đánh mất niềm vui Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)
 20. 15/5 Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh B (Yêu mến và tín thác vào Chúa Giê-su - PM Cao Huy Hoàng)
 21. 16/5 Chúa Lên Trời (Sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)
 22. 16/5 Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Nên một trong chúa Giê-su – PM Cao Huy Hoàng)
 23. 17/5 Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh B (Khiêm nhượng tín thác vào Chúa Giê-su - PM Cao Huy Hoàng)
 24. 18/5 Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh B (có người hằng yêu thương, nhung nhớ…- PM Cao Huy Hoàng)
 25. 19/5 Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh B (Hoàn thiện như Cha trên trời, để nên một - PM Cao Huy Hoàng)
 26. 20/5 Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh B (Nên một để được sum họp trong nước Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 27. 21/5 Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh B (Lạy chúa Giê-su, con yêu mến Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 28. 22/5 Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh B (Hãy bán cho tôi cuốn Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 29. 22/5 chiều Thứ Bảy - Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Đón nhận sự sống mới của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 30. 23/5 Chúa Nhật - Thánh Thần Hiện Xuống (Đón nhận và sẻ chia sự sống mới… - PM Cao Huy Hoàng)
 31. 24/5 Thứ Hai Tuần 8 Thường niên B (Để được sống đời đời - PM Cao Huy Hoàng)
 32. 24/5 Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh (Đem Mẹ về nhà mình - PM Cao Huy Hoàng)
 33. 25/5 Thứ Ba Tuần 8 Thường niên B (Cần Chúa Giê-su và Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 34. 26/5 Thứ Tư Tuần 8 Thường niên B (Uống chén đau khổ của Chúa Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 35. 27/5 Thứ Năm Tuần 8 Thường niên B (Xin cho con được thấy… - PM Cao Huy Hoàng)
 36. 28/5 Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên B (Nhà cầu nguyện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 37. 29/5 Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên B (Khiêm nhượng nhận ra quyền năng Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 38. 30/5 Chúa Nhật 9 Thường Niên. Chúa Ba Ngôi (Tin và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - PM Cao Huy Hoàng)
 39. 31/5 Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Những bước chân tiên phong - PM Cao Huy Hoàng)
 40. 31/5 Thứ Hai Tuần 9 Thường niên B (Thiên Chúa không bỏ cuộc - PM Cao Huy Hoàng)
 41. Lời tỏ tình Tháng 06-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 42. 01/6 Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên B (Thuộc về Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 43. 02/6 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên B (Thiên Chúa của kẻ sống – PM Cao Huy Hoàng)
 44. 03/6 Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên B (Luật yêu, không phải là khẩu hiệu – PM Cao Huy Hoàng)
 45. 04/6 Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên B (Con Vua Trời làm người, sống với chúng ta – PM Cao Huy Hoàng)
 46. 05/6 Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên B (Cho đi nhiều, hay cho đi tất cả – PM Cao Huy Hoàng)
 47. 06/6 Chúa Nhật kính Mình và Máu Chúa Kitô (Đời con là lễ tế - PM Cao Huy Hoàng)
 48. 06/6 Chúa Nhật 10 Thường Niên (Khiêm nhượng đón nhận Chúa Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 49. 07/6 Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên (Đặt đời mình trong bàn tay Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 50. 08/6 Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên B (Vinh dự của cây nến, của hạt muối… - PM Cao Huy Hoàng)
 51. 09/6 Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên B (Làm mới cách sống, cách yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 52. 10/6 Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên B (Luôn sống thuận hòa, yêu thương nhau – PM Cao Huy Hoàng)
 53. 11/6 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên B (Chuyện nửa cái “con”, nửa cái “người” – PM Cao Huy Hoàng)
 54. 11/6 Thứ Sáu, Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (Từ cạnh sườn thấu đến trái tim - PM Cao Huy Hoàng)
 55. 12/6 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (Đến với trái tim từ mẫu của Mẹ Maria - PM Cao Huy Hoàng)
 56. 12/6 Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên B (Sống dưới mắt nhìn của Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 57. 13/6 Chúa Nhật 11 Thường Niên B (Hạt giống mang mầm sống ơn cứu độ - PM Cao Huy Hoàng)
 58. 14/6 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên B (Hiền lành, khiêm nhượng, để yêu thương - PM Cao Huy Hoàng)
 59. 15/6 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên B (Kẻ thù ta, cũng là con của Cha trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
 60. 16/6 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên B (Chân thành với Chúa, với nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 61. 17/6 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên B (Đừng lải nhải nhiều lời - PM Cao Huy Hoàng)
 62. 18/6 Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên B (Kho tàng vĩnh cửu ở trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
 63. 19/6 Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên B (Tin, Cậy, Mến chúa trên hết mọi sự - PM Cao Huy Hoàng)
 64. 20/6 Chúa Nhật 12 Thường Niên B (Vững lòng Tin, vững lòng Cậy - PM Cao Huy Hoàng)
 65. 21/6 Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên B (Hoàn thiện chính mình trước đã - PM Cao Huy Hoàng)
 66. 22/6 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên B (Muốn nhận được, hãy cho đi - PM Cao Huy Hoàng)
 67. 23/6 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên B (Tỏa chiếu ánh tin mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 68. 23/6 Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita (Phần thưởng xứng đáng với lòng tín trung - PM Cao Huy Hoàng)