PDA

View Full Version : Lời tỏ tình (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy HoàngPages : [1] 2 3

 1. Lời tỏ tình Tháng 05-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 2. 01/5 Lễ Thánh Giuse Thợ (Việc nhỏ, tình yêu lớn – PM Cao Huy Hoàng)
 3. 01/5 Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh B (Không thể có bình an hạnh phúc, nếu… – PM Cao Huy Hoàng)
 4. 02/5 Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Hoa trái sự sống của Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 5. 03/5 T. Philípphê và T. Giacôbê Tông Đồ (Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 6. 03/5 Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh B (Chúng tôi bình an hạnh phúc nhờ Lời Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 7. 04/5 Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh B (Bình an thật, bình an ảo - PM Cao Huy Hoàng)
 8. 05/5 Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh B (Hoa trái của Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 9. 06/5 Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh B (Sống trong tình Chúa yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 10. 07/5 Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh B (Cộng đoàn cơ bản của Đức Tin Cậy Mến - PM Cao Huy Hoàng)
 11. 08/5 Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh B (Không thuộc về thế gian - PM Cao Huy Hoàng)
 12. 09/5 Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Chết cho người mình yêu – PM Cao Huy Hoàng)
 13. 10/5 Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh B (Nhớ và nhờ - PM Cao Huy Hoàng)
 14. 11/5 Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh B (Sức mạnh của Chúa Thánh Thần - PM Cao Huy Hoàng)
 15. 12/5 Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh B (Sự thật là: Chúng ta thuộc về Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 16. 13/5 Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh B (Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại - PM Cao Huy Hoàng)
 17. 13/5 Thứ Năm Lễ Kính Đức Mẹ Fatima (Nghe và giữ lời Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 18. 14/5 Thánh Mát-thi-a Tông Đồ, lễ kính (Các con là bạn hữu của Thầy - PM Cao Huy Hoàng)
 19. 14/5 Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh B (Đừng đánh mất niềm vui Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)
 20. 15/5 Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh B (Yêu mến và tín thác vào Chúa Giê-su - PM Cao Huy Hoàng)
 21. 16/5 Chúa Lên Trời (Sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)
 22. 16/5 Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Nên một trong chúa Giê-su – PM Cao Huy Hoàng)
 23. 17/5 Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh B (Khiêm nhượng tín thác vào Chúa Giê-su - PM Cao Huy Hoàng)
 24. 18/5 Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh B (có người hằng yêu thương, nhung nhớ…- PM Cao Huy Hoàng)
 25. 19/5 Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh B (Hoàn thiện như Cha trên trời, để nên một - PM Cao Huy Hoàng)
 26. 20/5 Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh B (Nên một để được sum họp trong nước Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 27. 21/5 Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh B (Lạy chúa Giê-su, con yêu mến Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 28. 22/5 Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh B (Hãy bán cho tôi cuốn Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 29. 22/5 chiều Thứ Bảy - Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Đón nhận sự sống mới của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 30. 23/5 Chúa Nhật - Thánh Thần Hiện Xuống (Đón nhận và sẻ chia sự sống mới… - PM Cao Huy Hoàng)
 31. 24/5 Thứ Hai Tuần 8 Thường niên B (Để được sống đời đời - PM Cao Huy Hoàng)
 32. 24/5 Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh (Đem Mẹ về nhà mình - PM Cao Huy Hoàng)
 33. 25/5 Thứ Ba Tuần 8 Thường niên B (Cần Chúa Giê-su và Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 34. 26/5 Thứ Tư Tuần 8 Thường niên B (Uống chén đau khổ của Chúa Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 35. 27/5 Thứ Năm Tuần 8 Thường niên B (Xin cho con được thấy… - PM Cao Huy Hoàng)
 36. 28/5 Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên B (Nhà cầu nguyện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 37. 29/5 Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên B (Khiêm nhượng nhận ra quyền năng Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 38. 30/5 Chúa Nhật 9 Thường Niên. Chúa Ba Ngôi (Tin và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi - PM Cao Huy Hoàng)
 39. 31/5 Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét (Những bước chân tiên phong - PM Cao Huy Hoàng)
 40. 31/5 Thứ Hai Tuần 9 Thường niên B (Thiên Chúa không bỏ cuộc - PM Cao Huy Hoàng)
 41. Lời tỏ tình Tháng 06-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 42. 01/6 Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên B (Thuộc về Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 43. 02/6 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên B (Thiên Chúa của kẻ sống – PM Cao Huy Hoàng)
 44. 03/6 Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên B (Luật yêu, không phải là khẩu hiệu – PM Cao Huy Hoàng)
 45. 04/6 Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên B (Con Vua Trời làm người, sống với chúng ta – PM Cao Huy Hoàng)
 46. 05/6 Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên B (Cho đi nhiều, hay cho đi tất cả – PM Cao Huy Hoàng)
 47. 06/6 Chúa Nhật kính Mình và Máu Chúa Kitô (Đời con là lễ tế - PM Cao Huy Hoàng)
 48. 06/6 Chúa Nhật 10 Thường Niên (Khiêm nhượng đón nhận Chúa Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)
 49. 07/6 Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên (Đặt đời mình trong bàn tay Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 50. 08/6 Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên B (Vinh dự của cây nến, của hạt muối… - PM Cao Huy Hoàng)
 51. 09/6 Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên B (Làm mới cách sống, cách yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 52. 10/6 Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên B (Luôn sống thuận hòa, yêu thương nhau – PM Cao Huy Hoàng)
 53. 11/6 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên B (Chuyện nửa cái “con”, nửa cái “người” – PM Cao Huy Hoàng)
 54. 11/6 Thứ Sáu, Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (Từ cạnh sườn thấu đến trái tim - PM Cao Huy Hoàng)
 55. 12/6 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (Đến với trái tim từ mẫu của Mẹ Maria - PM Cao Huy Hoàng)
 56. 12/6 Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên B (Sống dưới mắt nhìn của Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)
 57. 13/6 Chúa Nhật 11 Thường Niên B (Hạt giống mang mầm sống ơn cứu độ - PM Cao Huy Hoàng)
 58. 14/6 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên B (Hiền lành, khiêm nhượng, để yêu thương - PM Cao Huy Hoàng)
 59. 15/6 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên B (Kẻ thù ta, cũng là con của Cha trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
 60. 16/6 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên B (Chân thành với Chúa, với nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 61. 17/6 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên B (Đừng lải nhải nhiều lời - PM Cao Huy Hoàng)
 62. 18/6 Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên B (Kho tàng vĩnh cửu ở trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
 63. 19/6 Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên B (Tin, Cậy, Mến chúa trên hết mọi sự - PM Cao Huy Hoàng)
 64. 20/6 Chúa Nhật 12 Thường Niên B (Vững lòng Tin, vững lòng Cậy - PM Cao Huy Hoàng)
 65. 21/6 Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên B (Hoàn thiện chính mình trước đã - PM Cao Huy Hoàng)
 66. 22/6 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên B (Muốn nhận được, hãy cho đi - PM Cao Huy Hoàng)
 67. 23/6 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên B (Tỏa chiếu ánh tin mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 68. 23/6 Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita (Phần thưởng xứng đáng với lòng tín trung - PM Cao Huy Hoàng)
 69. 24/6 Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta (Từ đời sống công chính và trung tín - PM Cao Huy Hoàng)
 70. 24/6 Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên B (Chưa đủ cho đặng lên thiên đàng đâu con - PM Cao Huy Hoàng)
 71. 25/6 Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên B (Khiêm tốn xin chữa lành - PM Cao Huy Hoàng)
 72. 26/6 Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên B (Lời cầu xin của người ngoại đạo - PM Cao Huy Hoàng)
 73. 27/6 Chúa Nhật 13 Thường Niên B (Cái khẽ chạm của Đức tin và Quyền năng - PM Cao Huy Hoàng)
 74. 28/6 Thứ Hai Tuần 13 Thường Niên B (Không có từ bỏ, thì sẽ chẳng có từ bi - PM Cao Huy Hoàng)
 75. 28/6 Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ (Tầm quan trọng của tình yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 76. 29/6 Lễ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Tông Đồ (Vinh dự, vui mừng và tạ ơn - PM Cao Huy Hoàng)
 77. 29/6 Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên B (Kêu cứu một người tưởng đang ngủ - PM Cao Huy Hoàng) Started by dvtung‎,
 78. 30/6 Các Thánh Tử Đạo Tiên khởi của Giáo Đoàn Rô-ma (Những hạt giống Tiên khởi… - PM Cao Huy Hoàng)
 79. 30/6 Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên B (Chuyện đáng tiếc - PM Cao Huy Hoàng)
 80. Lời tỏ tình Tháng 07-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 81. 01/7 Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên B (Tin vào quyền năng của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 82. 02/7 Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên B (Yêu thương kẻ có tội - PM Cao Huy Hoàng)
 83. 03/7 Thánh Tô-ma Tông đồ, Lễ Kính (Chúa đang hiện diện nơi người đau khổ - PM Cao Huy Hoàng)
 84. 03/7 Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên B (Không có một vị Thánh buồn - PM Cao Huy Hoàng)
 85. 04/7 Chúa Nhật 14 Thường Niên B (Tưởng kỳ dị, hóa ra là kỳ diệu - PM Cao Huy Hoàng)
 86. 05/7 Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên B (Đức Tin chữa lành, Đức Tin cứu sống - PM Cao Huy Hoàng)
 87. 06/7 Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên B (Xin làm người đi mót lúa - PM Cao Huy Hoàng)
 88. 07/7 Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên B (Hồng ân được sai đi - PM Cao Huy Hoàng)
 89. 08/7 Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên B (Đón nhận và sẻ chia hồng ân Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 90. 09/7 Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên B (Luôn có Chúa Thánh Thần phù trợ - PM Cao Huy Hoàng)
 91. 10/7 Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên B (Làm việc với Chúa, với Giáo Hội - PM Cao Huy Hoàng)
 92. 11/7 Chúa Nhật 15 Thường Niên B (Yêu sống Lời Chúa, từ bỏ mọi sự - PM Cao Huy Hoàng)
 93. 12/7 Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên B (Chọn lựa là hy sinh - PM Cao Huy Hoàng)
 94. 13/7 Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên B (Nghe lời Chúa, sám hối, và biến đổi - PM Cao Huy Hoàng)
 95. 14/7 Thứ Tư Tuần 15 Thường Niên B (Đức Tin là hồng ân, vô giá - PM Cao Huy Hoàng)
 96. 15/7 Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên B (Hãy học cùng Ta - PM Cao Huy Hoàng)
 97. 16/7 Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên B (Ngày Nhúa Nhật để mến Chúa, yêu người - PM Cao Huy Hoàng)
 98. 16/7 Đức Mẹ Núi Camêlô (Lên Núi Thánh với Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 99. 17/7 Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên B (Tôi tớ Thiên Chúa thực thi lòng yêu người - PM Cao Huy Hoàng)
 100. 18/7 Chúa Nhật 16 Thường Niên B (Tĩnh lặng và nghỉ ngơi trong Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 101. 19/7 Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên B (Đừng đòi thêm dấu lạ nào nữa - PM Cao Huy Hoàng)
 102. 20/7 Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên B (Làm theo ý Cha Ta trên trời - PM Cao Huy Hoàng)
 103. 21/7 Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên B (Hạt rơi trên đất tốt - PM Cao Huy Hoàng)
 104. 22/7 Thứ Năm Tuần 16 Thường Niên B (Hãy mở tai ra! Hãy mở mắt ra! - PM Cao Huy Hoàng)
 105. 22/7 Thánh Maria Mađalêna, Lễ Kính (Tạ ơn Chúa, trung thành theo Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 106. 23/7 Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên B (Để hạt giống sinh hoa kết trái - PM Cao Huy Hoàng)
 107. 24/7 Thứ Bảy Tuần 16 Thường Niên B (Sống thật, yêu thật, công chính thật - PM Cao Huy Hoàng)
 108. 25/7 Chúa Nhật 17 Thường Niên B (Nhớ đến những người chẳng có cái ăn - PM Cao Huy Hoàng)
 109. 25/7 Lễ thánh Giacôbê Tông Đồ (Uống chén đau khổ, nên lễ tế…vì yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 110. 26/7 Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên B (Bắt đầu từ việc nhỏ, mà tình yêu lớn - PM Cao Huy Hoàng)
 111. 26/7 Thánh Gioakim và Anna (Gia đình, địa chỉ của ơn cứu độ - PM Cao Huy Hoàng)
 112. 26/7 Chân phước Anrê Phú Yêu Tử Đạo (Từ bỏ mình vì vinh danh Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 113. 27/7 Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên B (Sống thật trước mặt chúa và mọi người - PM Cao Huy Hoàng)
 114. 28/7 Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên B (Chúa là gia nghiệp đời con - PM Cao Huy Hoàng)
 115. 29/7 Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên B (Trong cái giỏ đựng đầy tình yêu, ân sủng - PM Cao Huy Hoàng)
 116. 29/7 Thánh Nữ Mácta, Lễ nhớ (Sống lại trong ngày sau hết - PM Cao Huy Hoàng)
 117. 29/7 Thánh Nữ Mácta, Lễ nhớ (Chu toàn việc mình, tôn trọng việc người - PM Cao Huy Hoàng)
 118. 30/7 Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên B (Cái tầm thường làm nên điều vĩ đại - PM Cao Huy Hoàng)
 119. 31/7 Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên B (Sống và làm chứng cho lẽ công chính - PM Cao Huy Hoàng)
 120. Lời tỏ tình Tháng 08-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 121. 01/8 Chúa Nhật 18 Thường Niên B (Tìm của ăn để sống đời đời - PM Cao Huy Hoàng)
 122. 02/8 Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên B (Bánh hóa nhiều trong mùa Covid - PM Cao Huy Hoàng)
 123. 03/8 Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên B (Lạy Thầy, xin cứu chúng con - PM Cao Huy Hoàng)
 124. 04/8 Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên B (Từ chuyện người đàn bà Canaan - PM Cao Huy Hoàng)
 125. 05/8 Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên B (Đức Ki-tô là ai trong đời con? - PM Cao Huy Hoàng)
 126. 06/8 Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên B (Bỏ mình đi, mới yêu được người - PM Cao Huy Hoàng)
 127. 06/8 Chúa Hiển Dung, Lễ Kính (Muốn được ở đây…hãy nghe lời Người - PM Cao Huy Hoàng)
 128. 07/8 Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên B (Tin Cậy Mến tuyệt đối - PM Cao Huy Hoàng)
 129. 08/8 Chúa Nhật 19 Thường Niên B (Cùng Chúa tế lễ ở nhà con - PM Cao Huy Hoàng)
 130. 09/8 Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên B (Học sống “yêu cách vô lý” - PM Cao Huy Hoàng)
 131. 10/8 Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên B (Nghiêng lòng về phía nhỏ, nghiêng tình về phía tội - PM Cao Huy Hoàng)
 132. 10/8 Thánh Lô-ren-xô, Phó tế, Tử đạo, Lễ Kính (Phụng sự Chúa, hiến thân vì Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 133. 11/8 Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên B (Sửa lỗi vì yêu nhau, để cùng nhau yêu Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 134. 12/8 Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên B (Chính con, một cuộc đời mắc nợ… - PM Cao Huy Hoàng)
 135. 13/8 Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên B (Ly dị - Thất bại lớn nhất đời người - PM Cao Huy Hoàng)
 136. 14/8 Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên B (Đức trông cậy của người bé nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)
 137. 14/8 Chiều: Lễ Vọng Mẹ hồn xác lên trời (Chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 138. 15/8 Chúa Nhật 20 Thường Niên B (Hạnh phúc trao ban và đón nhận - PM Cao Huy Hoàng)
 139. 15/8 Đức Maria hồn xác lên trời (Vui mừng trong Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 140. 16/8 Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên B (Của cải đời này không bảo toàn sự sống - PM Cao Huy Hoàng)
 141. 17/8 Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên B (Giàu lòng mến Chúa, yêu người - PM Cao Huy Hoàng)
 142. 18/8 Thứ Tư Tuần 20 Thường Niên B (Đừng kiện tụng, nhưng hãy ca tụng - PM Cao Huy Hoàng)
 143. 19/8 Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên B (Vinh dự và hồng phúc dự tiệc nước Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 144. 20/8 Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên B (Kính mến Chúa, yêu thương người - PM Cao Huy Hoàng)
 145. 21/8 Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên B (Thật yêu Chúa, thật yêu nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 146. 22/8 Chúa Nhật 21 Thường Niên B (Nguồn hạnh phúc thật của gia đình - PM Cao Huy Hoàng)
 147. 22/8 Đức Maria Nữ Vương, Lễ Nhớ (Mẹ Maria Nữ Vương - PM Cao Huy Hoàng)
 148. 23/8 Thứ Hai Tuần 21 Thường Niên B (Sống thật thà ngay chính - PM Cao Huy Hoàng)
 149. 24/8 thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ, lễ kính. (Đi tìm chân lý - PM Cao Huy Hoàng)
 150. 24/8 Thứ Ba Tuần 21 Thường Niên B (Làm điều này, không bỏ điều kia - PM Cao Huy Hoàng)
 151. 25/8 Thứ Tư Tuần 21 Thường Niên B (Như những nấm mồ di động - PM Cao Huy Hoàng)
 152. 26/8 Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên B (Chủ ơi, nếu có về, xin gặp em ở tâm dịch - PM Cao Huy Hoàng)
 153. 27/8 Thánh Nữ Monica, lễ nhớ. (Khóc vì yêu chúa, yêu người - PM Cao Huy Hoàng)
 154. 27/8 Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên B (Tin tưởng, mến yêu và chung thủy - PM Cao Huy Hoàng)
 155. 28/8 Thánh Augustino, Gm, TSHT (“Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” - PM Cao Huy Hoàng)
 156. 28/8 Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên B (Đừng trách Chúa cho ít - PM Cao Huy Hoàng)
 157. 29/8 Chúa Nhật 22 Thường Niên B (Ý sạch, suy nghĩ sạch, lời sạch, sống sạch - PM Cao Huy Hoàng)
 158. 29/8 T. Gioan Baotixita chịu trảm quyết (Anh dũng gieo lời công chính - PM Cao Huy Hoàng)
 159. 30/8 Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên B (Nhận ra thiên chúa khiêm nhượng - PM Cao Huy Hoàng)
 160. 31/8 Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên B (Biết Chúa, để sống với Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 161. Lời tỏ tình Tháng 09-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 162. 01/9 Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên B (Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời - PM Cao Huy Hoàng)
 163. 02/9 Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên B (Trở nên mọi sự cho mọi người - PM Cao Huy Hoàng)
 164. 03/9 Thứ Sáu Tuần 22 Thường Niên B (Luôn sống trong niềm vui Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 165. 04/9 Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên B (Phải đối xử với nhau bằng tình thương - PM Cao Huy Hoàng)
 166. 05/9 Chúa Nhật 23 Thường Niên B (Hồng ân nói, Hồng ân nghe - PM Cao Huy Hoàng)
 167. 06/9 Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên B (Cách nghỉ ngơi của các thánh - PM Cao Huy Hoàng)
 168. 07/9 Thứ Ba Tuần 23 Thường Niên B (Giáo Hội của những người bé nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)
 169. 08/9 Thứ Tư Tuần 23 Thường Niên B (Hạnh phúc người tín thác vào Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 170. 08/9 Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Lễ Kính (Rạng đông của ơn cứu chuộc - PM Cao Huy Hoàng)
 171. 09/9 Thứ Năm Tuần 23 Thường Niên B. Thánh Phê-rô Claver, Lm (Hồi đau thương, cơ hội của lòng nhân từ - PM Cao Huy Hoàng)
 172. 10/9 Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên B (Chúng ta đều có lỗi - PM Cao Huy Hoàng)
 173. 11/9 Thứ Bảy Tuần 23 Thường Niên B (Lời Chúa chẳng có lỗi thời đâu - PM Cao Huy Hoàng)
 174. 12/9 Chúa Nhật 24 Thường Niên B (Theo Người để được chết vì yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 175. 13/9 Thứ Hai Tuần 24 Thường Niên B, Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, TSHT (Chúa đã xuống tận nhà con - PM Cao Huy Hoàng)
 176. 14/9 Thứ Ba Tuần 24 Thường Niên B (Chọn đời này, hay chọn đời sau? - PM Cao Huy Hoàng)
 177. 14/9 Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính (Hạnh phúc chỉ có nơi Thánh Giá Chúa Giêsu - PM Cao Huy Hoàng)
 178. 15/9 Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên B (Cần những lỗi nhịp, những lạc điệu - PM Cao Huy Hoàng)
 179. 15/9 Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ (Lòng Mẹ đau đớn sinh Con - PM Cao Huy Hoàng)
 180. 16/9 Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên B (Yêu nhiều, nhận lỗi nhiều, tha thứ nhiều - PM Cao Huy Hoàng)
 181. 17/9 Thứ Sáu Tuần 24 Thường Niên B (Thế giới của những Thánh Nữ - PM Cao Huy Hoàng)
 182. 18/9 Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên B (Những người giữ lấy lời - PM Cao Huy Hoàng)
 183. 19/9 Chúa Nhật 25 Thường Niên B (Mơ cũng không thấy đâu nghe con! - PM Cao Huy Hoàng)
 184. 20/9 Thứ Hai Tuần 25 Thường Niên B (Ai để đèn chi dưới đáy thùng - PM Cao Huy Hoàng)
 185. 21/9 Thứ Ba Tuần 25 Thường Niên B (Người nhà của F0, người nhà của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 186. 21/9 Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả Tin Mừng (Ơn gọi kỳ lạ, nhưng là kỳ diệu - PM Cao Huy Hoàng)
 187. 22/9 Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên B (Sống Tin Mừng, loan báo Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)
 188. 23/9 Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên B, Thánh Pio Năm Dấu, Lm (Kiên trì giữ vững thành ý - PM Cao Huy Hoàng)
 189. 24/9 Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên B (Sứ vụ Đức Kitô – Sứ vụ đau khổ - PM Cao Huy Hoàng)
 190. 25/9 Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên B (Nỗi hàm oan vô lý nhưng rất thánh - PM Cao Huy Hoàng)
 191. 26/9 Chúa Nhật 26 Thường Niên B (Từ những sợi tơ rất mong manh - PM Cao Huy Hoàng)
 192. 27/9 Thứ Hai Tuần 26 Thường Niên B. T. Vincent de Paul (Hiền lành khiêm nhượng với chúa Giêsu - PM Cao Huy Hoàng)
 193. 28/9 Thứ Ba Tuần 26 Thường Niên B (Không vì yêu, không can đảm bước tới - PM Cao Huy Hoàng)
 194. 29/9 Thứ Tư Tuần 26 Thường Niên B (Dứt bỏ mọi sự để thuộc về chúa Kitô - PM Cao Huy Hoàng)
 195. 29/9 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gaprien và Raphaen, Lễ Kính. (Cùng các Thiên Thần thờ phượng Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 196. 30/9 Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên B. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục TSHT, Lễ Nhớ (Địa chỉ tín thác và bình an - PM Cao Huy Hoàng)
 197. Lời tỏ tình Tháng 10-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 198. 01/10 Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên B (Những vị khách không mời mà đến - PM Cao Huy Hoàng)
 199. 01/10 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Hóa nên như trẻ nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)
 200. 02/10 Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên B (Chẳng được chi đâu dưới đất này… - PM Cao Huy Hoàng)
 201. 02/10 Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ (Thiên Thần đi trước, tôi bước theo sau - PM Cao Huy Hoàng)
 202. 03/10 Chúa Nhật 27 Thường Niên B (Yêu như Đức Kitô yêu Hội Thánh - PM Cao Huy Hoàng)
 203. 03/10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tin vào thần dược Mân Côi - PM Cao Huy Hoàng)
 204. 04/10 Thứ Hai Tuần 27 Thường Niên B (Đạo “sống yêu”, không phải Đạo “nói yêu” - PM Cao Huy Hoàng)
 205. 04/10 Thánh Phanxicô thành Assisi (Trở nên nghèo khó, khó hơn nghèo - PM Cao Huy Hoàng)
 206. 05/10 Thứ Ba Tuần 27 Thường Niên B (Nghe Lời Chúa, sống chan hòa yêu thương - PM Cao Huy Hoàng)
 207. 06/10 Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên B (Hạnh phúc được thân thưa với Cha - PM Cao Huy Hoàng)
 208. 07/10 Thứ Năm Tuần 27 Thường Niên B (Chúng con luôn luôn cần đến Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 209. 07/10 Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ (Cùng Mẹ, bước vào hành trình cứu thế - PM Cao Huy Hoàng)
 210. 08/10 Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên B (Con chẳng có gì, tất cả là của chúa! - PM Cao Huy Hoàng)
 211. 09/10 Thứ Bảy Tuần 27 Thường Niên B (Giàu có ân sủng của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 212. 10/10 Chúa Nhật 28 Thường Niên B (Có trắng tay, cũng chẳng mất mát gì! - PM Cao Huy Hoàng)
 213. 11/10 Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên B, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII (Sám hối, lối dẫn vào bình an hạnh phúc - PM Cao Huy Hoàng)
 214. 12/10 Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên B (Dọn sạch căn nhà tâm hồn mình - PM Cao Huy Hoàng)
 215. 13/10 Thứ Tư Tuần 28 Thường Niên B (Đừng sống giả dối, đau lòng nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 216. 14/10 Thứ Năm Tuần 28 Thường Niên B (Đừng giết hại người công chính - PM Cao Huy Hoàng)
 217. 15/10 Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên B, Thánh Têrêsa thành Avila Trinh nữ, TSHT (Tín thác vào Chúa quan phòng - PM Cao Huy Hoàng)
 218. 16/10 Thứ Bảy Tuần 28 Thường Niên B, Thánh Hedwig, Nữ tu (Ba ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện - PM Cao Huy Hoàng)
 219. 17/10 Chúa Nhật 29 Thường Niên B - Thánh lễ Cầu xin ơn chữa lành trong thời gian dịch bệnh (PM Cao Huy Hoàng)
 220. Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo (Bổn phận Truyền Giáo là của mọi người - PM Cao Huy Hoàng)
 221. 18/10 Thứ Hai Tuần 29 Thường Niên B (Làm giàu trước mặt Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 222. 18/10 Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng (Đón nhận Tin Mừng của lòng thương xót - PM Cao Huy Hoàng)
 223. 19/10 Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên B (Tỉnh thức – Yêu Chúa, Sẵn sàng – Yêu người - PM Cao Huy Hoàng)
 224. 20/10 Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên B (Người quản lý trung tín và khôn ngoan - PM Cao Huy Hoàng)
 225. 21/10 Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên B (Lời quyền năng giúp chúng ta bình an - PM Cao Huy Hoàng)
 226. 22/10 Thứ Sáu Tuần 29 Thường Niên B. Thánh Gioan Phaolô II - GH (Làm hòa với Chúa – Làm hòa với nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 227. 23/10 Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên B (Trổ sinh hoa trái công chính - PM Cao Huy Hoàng)
 228. 24/10 Chúa Nhật 30 Thường Niên B (Xin khe khẽ chạm vào đôi mắt con - PM Cao Huy Hoàng)
 229. 25/10 Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên B (Thật lòng yêu Chúa, thật lòng yêu nhau - PM Cao Huy Hoàng)
 230. 26/10 Thứ Ba Tuần 30 Thường Niên B (Hạt cải nhỏ bé, tấm men bé nhỏ - PM Cao Huy Hoàng)
 231. 27/10 Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên B (Ơn cứu độ cho người tin vào Chúa Kitô - PM Cao Huy Hoàng)
 232. 28/10 Thứ Năm Tuần 30 Thường Niên B (Giê-ru-sa-lem mới của Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 233. 28/10 Thánh Si-mon và Thánh Giu-đa, Tông Đồ (Đức Tin trên nền tảng các Tông Đồ - PM Cao Huy Hoàng)
 234. 29/10 Thứ Sáu Tuần 30 Thường Niên B (Xót thương là dâng lễ mọi lúc mọi nơi - PM Cao Huy Hoàng)
 235. 30/10 Thứ Bảy Tuần 30 Thường Niên B (Đức khiêm hạ chiến thắng lòng kiêu căng - PM Cao Huy Hoàng)
 236. 31/10 Chúa Nhật 31 Thường Niên B (Sẽ không bao giờ là khẩu hiệu - PM Cao Huy Hoàng)
 237. Lời tỏ tình Tháng 11-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng
 238. 01/11 Thứ Hai Tuần 31 Thường Niên B (Chúa đã cho đi, mà không hề hối tiếc - PM Cao Huy Hoàng)
 239. 01/11 Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng và Buộc (Những người đã về đến nhà Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 240. 02/11 Thứ Ba Tuần 31 Thường Niên B (Xin một cái hẹn với bữa tiệc Thánh Thể - PM Cao Huy Hoàng)
 241. 02/11 Cầu cho các Tín hữu đã qua đời, Lễ Nhất (Dự tiệc Thánh Thể, sống Bí tích Thánh Thể - PM Cao Huy Hoàng)
 242. 02/11 Cầu cho các Tín hữu đã qua đời, Lễ Nhì (Con nhớ Chúa, Chúa nhớ con - PM Cao Huy Hoàng)
 243. 02/11 Cầu cho các Tín hữu đã qua đời, Lễ Ba (Sống yêu Chúa, trong tình Chúa yêu - PM Cao Huy Hoàng)
 244. 03/11 Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên B (Lối dẫn đến thiên chúa và tha nhân - PM Cao Huy Hoàng)
 245. 04/11 Thứ Năm Tuần 31 Thường Niên B (Địa chỉ đến của Con Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)
 246. 05/11 Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên B (Lo cho sự sống đời sau - PM Cao Huy Hoàng)
 247. 06/11 Thứ Bảy Tuần 31 Thường Niên B (Yêu Chúa trên hết mọi sự, để yêu nhau… - PM Cao Huy Hoàng)
 248. 07/11 Chúa Nhật 32 Thường Niên B (Quảng đại cho đi, trân trọng nhận về - PM Cao Huy Hoàng)
 249. 08/11 Thứ Hai Tuần 32 Thường Niên B (Gương sáng, Thứ tha và Đức tin - PM Cao Huy Hoàng)
 250. 09/11 Thứ Ba Tuần 32 Thường Niên B (Tạ ơn chúa, không phải để Chúa tạ ơn con - PM Cao Huy Hoàng)