PDA

View Full Version : Văn Nghệ Mừng Chúa Phục Sinh 2009dvtung
01-05-2009, 01:41 AM
https://thanhcavietnam.us/GpNT/GxPhanRang/VanNgheMungPS2009_GxPhanRang.wmv
Văn Nghệ Mừng Chúa Phục Sinh 2009
Giáo xứ Phan Rang, Giáo phận Nha Trang

Link Movie Clip chất lượng cao:
https://thanhcavietnam.us/GpNT/GxPhanRang/VanNgheMungPS2009_GxPhanRang.mpg