PDA

View Full Version : Giáo phận Phú cườngAnelan
06-05-2009, 10:08 PM
Giáo xứ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: 394 đường CMT8, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 05h00
- Lễ chiều: 17h30
Giờ chầu Thánh thể sau thánh lễ chiều mỗi ngày

Chủ Nhật
- Lễ 1: 05h00
- Lễ 2: 07h00
- Lễ 3: 08h00
- Lễ 4: 16h00
- Lễ 5: 17h00
- Lễ 6: 18h00
- Lễ 7: 19h00

Anelan
06-05-2009, 10:13 PM
Giáo xứ VINH SƠN - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: Khu phố 6,Phường Phú Hoà, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 04h30 (mỗi ngày)
- Lễ chiều: 16h30 (ngày thứ 7)

Chủ Nhật
- Lễ sáng: 04h30
- Lễ chiều: 16h30

Anelan
06-05-2009, 10:14 PM
Giáo xứ BÚNG - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 04h30
- Lễ chiều: 17h00
Chủ Nhật
- Lễ 1: 04h30
- Lễ 2: 06h30
- Lễ 3: 16h30

Anelan
06-05-2009, 10:14 PM
Giáo xứ LÁI THIÊU - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 04h30
- Lễ chiều: 17h00

Chủ Nhật
- Lễ 1: 05h30
- Lễ 2: 07h30
- Lễ 3: 16h00

Anelan
06-05-2009, 10:16 PM
Giáo xứ BÌNH SƠN - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: 120 ấp An Mỹ, Xã An Sơn, Huyện Thuận An, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 04h30 (mỗi ngày)
- Lễ chiều: 16h30 (ngày thứ 7)

Chủ Nhật
- Lễ sáng: 04h30
- Lễ chiều: 16h30

Anelan
06-05-2009, 10:17 PM
Giáo xứ PHÚ LONG (Giáo họ Tân Thới cũ) - Hạt Phú Cường
Địa chỉ: TT. Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Bình Dương

Ngày thường
- Lễ sáng: 05h00
- Lễ chiều: 17h00

Chủ Nhật
- Lễ 1: 05h00
- Lễ 2: 17h45
- Lễ 3: 19h00