PDA

View Full Version : Tranh Vẽ Cựu Ước Từ Thời Trung Cổ đến Cận đạihungdung
10-05-2009, 09:42 PM
Tranh Vẽ Cựu Ước Từ Thời Trung Cổ đến Cận đại

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/2d6oyub.jpg

Đề tài: Cain giết Abel (Sáng Thế Ký 4, 8–16).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866.
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/vy5ume.jpg

Đề tài: Cain xây thành Enoch (Sáng Thế Ký 4, 17).
Tác giả: vô danh người Pháp
Thời gian: 1675
Thể loại tranh: Dầu + vải gai.
Kích thước: 158,5×109,5 cm
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá : Barock
Đang lưu trữ tại: viện bảo tàng Magyar Szépmüvészeti - Budapest - Hung Gia Lợi

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/35lyjhf.jpg

Đề tài: Lamech và Cain (Sáng Thế Ký 4, 1–17).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1524
Thể loại tranh: khắc trên kim loại (đồng)
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Wien - Áo Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng (Renaissance)
Đang lưu trữ tại: Hoà Lan

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/xkvyjc.jpg

Đề tài: Ông Adam và bà Eva khóc thương tiếc Abel (Sáng Thế Ký 4, 8–16)
Tác giả: Johann Liss
Thời gian: thế kỷ 17
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 67 × 84 cm
Xuất xứ: Venedig, Galleria dell' Academia - Ý Đại Lợi
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Đức Quốc


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/14m5a11.jpg

Đề tài: Abel (Sáng Thế Ký 4, 1–8)
Tác giả: Anton Pawlowitsch Lossenko
Thời gian: 1768
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 120 x 174 cm
Xuất xứ: Charkow
Nét văn hoá: Hiện Thực (Realismus)
Đang lưu trữ tại: Nga Sô


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/33m749z.jpg

Đề tài: Cain (Sáng Thế Ký 4, 1–17).
Tác giả: Anton Pawlowitsch Lossenko
Thời gian: 1768
Thể loại tranh: Dầu + Vải gai
Kích thước: 158,5 × 109 cm
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: Hiện Thực Realismus.
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng thành phố St. Petersburg-Nga Sô


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/28rejbk.jpg

Đề tài: Sự từ biệt của Tobias (Sáng Thế Ký 4, 8).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1650
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông chim trên giấy
Kích thước: 175 × 230 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: New York


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/n1aqnr.jpg

Đề tài: Abimelech giết các con của Jerubbaals
(Abimelech cũng là con của Jerubbaal - Sách Thủ Lãnh 9, 50–56).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: Không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/312v1mp.jpg

Đề tài: Cái chết của Abimelech (Sách Thủ Lãnh 9, 50–56)
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: Không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/2r3w64o.jpg

Đề tài: Isaac bị làm hy lễ (Sáng Thế Ký 22, 1–12)
Tác giả: Cristofano Allori
Thời gian: 1601
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Florenz, Galleria degli Uffizi
Nét văn hoá: cầu kỳ (Manierismus)
Đang lưu trữ tại: Ý Đại Lợi


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/14tnc04.jpg

Đề tài: Abraham giết con là Isaac để là của lễ dâng Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Albrecht Altdorfer
Thời gian: 1520–1525
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 122 × 95 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng (Renaissance)
Đang lưu trữ tại: Berlin-Đức Quốc


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/195aww.jpg

Đề tài: Hiến Lễ của Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Albrecht Altdorfer
Thời gian: 1510
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông chim, mực đen trên giấy xanh-xám
Kích thước: 190 × 155 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Wien, Áo Quốc


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/14xhwld.jpg

Đề tài: Ba vị Thiên Thần hiện ra ngăn cản Abraham giết con (Sáng Thế Ký 18, 1–11)
Tác giả: Antonello da Messina
Thời gian: 1460–1465
Thể loại tranh: vẽ bằng keo trộn màu trên gỗ
Kích thước: 21,4 × 29,3 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Bảo tàng viện Magna Grecia thành phố Kalabrien (Ita


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/2urtr42.jpg

Đề tài: Isaac là của lễ hy sinh (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Carl Gustav Berling
Thời gian: Thế kỷ 18
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 245 × 175 mm
Xuất xứ: Thụy Điển
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng Nét văn hoá Lund (Thụy Điển)


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/2d1teki.jpg

Đề tài: Bà Hagar trong sa mạc (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Ferdinand Bol
Thời gian: Hậu bán thế kỷ 17
Thể loại tranh: vẽ bằng lông chim, mực màu nâu trên giấy
Kích thước: 291 × 183 mm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Paris, Institut Néederlandais, Fondation Custodia, Collection F. Lugt.


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/wk4k1v.jpg

Đề tài: Abraham và 3 vị Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Sébastien Bourdon
Thời gian: 1650–1660
Thể loại tranh: Vẽ bằng phấn đen và cọ màu nâu trên giấy
Kích thước: 287 × 327 mm
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Frankfurt am Main, Đức Quốc

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/jhe99i.jpg

Đề tài: Abraham và Melchisedech trong bữa tiệc thánh
(ảnh của bàn thờ) (Sáng Thế Ký 14, 17–23).
Tác giả: Dieric Bouts
Thời gian: 1464–1467
Thể loại tranh: Tranh vẽ trên gỗ
Kích thước: 88 × 71 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: hội họa cổ truyền Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: Nhà thờ St. Peter thành phố Löwen - Hoà Lan

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/2eyxbp1.jpg

Đề tài: Hiến lễ Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Braunschweiger Monogrammist
Thời gian: Thế kỷ 16
Thể loại tranh: Tranh dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 40 × 32 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Paris, Musée du Louvre. (Pháp)


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/3502j5v.jpg

Đề tài: Abraham và các Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Karl Pawlowitsch Brüllow
Thời gian: 1821
Thể loại tranh: Dầu + Vải gai
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng thành phố St. Petersburg - Nga Sô


http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/TranhCuuUoc/w1z29y.jpg

Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12)
Tác giả: tác phẩm của dân thành Byzanz (ngày nay là Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ)
Thời gian: 518–527
Thể loại tranh: khảm màu (mosaic)
Kích thước: 10 × 7 m
Xuất xứ: Do Thái
Nét văn hoá: đầu thời đại Trung Cổ, thời đại Babylon
Đang lưu trữ tại: Jesreel Tal (DoThái)

Ghi chú: Phía bên phải là Abraham, Isaac lơ lửng trên không,
bên cạnh là bàn tế lễ có lò lửa đang cháy.
Ở giữa tranh có một con chiên bị trói vào thân cây, và bàn tay của Thiên Chúa.
Bên trái là 2 người hầu và 1 con lừa.

vampire
20-06-2009, 02:02 PM
hình đẹp wá, mọi người tìm đâu ra vậy?

hungdung
14-08-2009, 09:10 PM
Tranh Vẽ Cựu Ước Từ Thời Trung Cổ đến Cận đại (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=57347#post57347)

http://i39.tinypic.com/i2q7m1.jpg

Đề tài: Dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon (Sử Biên-2, 36)
Tác giả: Ferdinand Olivier
Thời gian: khoảng 1830
Thể loại tranh: sơn dần trên vải gai
Kích thước: 98 × 132 cm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Lübeck, Behnhaus - Đức


Benjamin
(Thủ Lãnh 21,15–25)


Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Strassburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bressehttp://i41.tinypic.com/1821kh.jpg
Đề tài: Bắt cóc các trinh nữ Silo (Thủ Lãnh 21,15–25)
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


Hòm Bia Thiên Chúa
(Samuel-1, 6, 10-16)


Doré, Gustave
auch: Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Straßburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 788x628.http://i44.tinypic.com/15z0942.jpg
Đề tài: Người Phi-Li-Tinh trả lại hòm bia Thiên Chúa cho dân Chúa (Samuel-1, 6, 10-16)
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


Họa Sĩ miền Syria, khoảng 250
Thời gian sáng tác: giữa thế kỷ thứ 3
Nơi sáng tác: ngày nay là Syria


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x670.http://i40.tinypic.com/miz339.jpg
Đề tài: Hòm bia Thiên Chúa (Samuel-1, 4)
Tác giả: hoạ sĩ miền Syria
Thời gian: 244–256
Thể loại tranh: vẽ trên tường
Kích thước:...???
Xuất xứ: Mesopotamien
Nét văn hoá:
Đang lưu trữ tại: viện bảo tàng quốc gia Damaskus - SyriaBà Debora
(Thủ Lãnh 5)


Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Strassburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse


http://i43.tinypic.com/vyo0ex.jpg
Đề tài: Bài hát của bà Debora (Thủ Lãnh 5, 1–13).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


Lê Vi Và Cô Tỳ Thiếp
(Thủ Lãnh 19)


Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Strassburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse


http://i43.tinypic.com/14w3qiw.jpg
Đề tài: Ông Lê Vi và cô tỳ thiếp (Thủ Lãnh 19, 18–27).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


Thiên Sứ


Doré, Gustave
auch: Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Strassburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse


http://i42.tinypic.com/sndkrs.jpg
Đề tài: Thiên Sứ giết chết những kẻ gây chiến tranh, vua Sanherib (Các Vua-2 19, 29–35).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


http://i40.tinypic.com/2agsz6h.jpg
Đề tài: Thiên Sứ hiện ra (Thủ Lãnh 2, 1–7).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp


http://i42.tinypic.com/91cjlw.jpg
Đề tài: Thiên Sứ Raphael hiện ra trước Tobia và những người thân của ông (Tobia 12, 10–22).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: kắc trên bản gỗ
Kích thước:...???
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp(http://motgocpho.com/forums/newreply.php?do=newreply&p=102421)