PDA

View Full Version : Tạ ơn Chúa - Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ của chúng con mừng sinh nhật 100 tuổitoi_yeu_giesu
11-05-2009, 10:59 PM
http://gplongxuyen.net/sinhhoat/tgiammuc/dcnguv.jpg
http://gplongxuyen.net/sinhhoat/tgiammuc/thmoi1.jpg

http://gplongxuyen.net/sinhhoat/tgiammuc/thmoi2.jpg
http://gplongxuyen.net/sinhhoat/tgiammuc/thmoi3.jpg
http://gplongxuyen.net/sinhhoat/tgiammuc/thmoi4.jpg

Nguồn: http://gplongxuyen.net/

Nganguyen
12-05-2009, 07:22 PM
Tạ ơn Chúa ! vì Chúa đã ban cho chúng một người Cha chung sống đến tuổi này , thật là hạnh phúc , Xin Chúa thương ban cho ĐỨc Cha của chúng con được mạnh khoẻ , cả hồn lẫn thể xác . Con cảm tạ Chúa đã đưa hai người em con đi từ quê lên bình an .Và xin Chúa tiếp tục gìn giữ em con trong sự bình an của Chúa .