PDA

View Full Version : TRỞ VỀ QUÊ MẸnguyễn văn xuân
16-05-2009, 07:51 AM
Trở về quê Mẹ
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Xuân
Trình bày: Ca sỹ Thụy Nhiên

https://thanhcavietnam.us/DonRac/GioiThieu/NguyenVanXuan/TroVeQueMe_nvx_ThuyNhien.mp3

DonRac
17-05-2009, 05:37 PM
DonRac xin cảm ơn Nhạc sỹ Nguyễn Văn Xuân đã chia sẻ bài hát.
Đã upload lên host TCVN và cập nhật.

Mến chào!