PDA

View Full Version : Các Bản Nhạc Lễ Chúa NhậtDonRac
16-05-2009, 09:54 PM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/NhacLeChuaNhat/PhucSinh6B-LaYeuThay_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/NhacLeChuaNhat/PhucSinh6B-LaYeuThay_v.enc)

Vinam
20-05-2009, 09:36 PM
BÀI HÁT THEO Ý TIN MỪNG LỄ CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM B (24.05.2009)
NGƯỜI LÊN TRỜI (Mc 16,15-20)


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/NhacLeChuaNhat/ThangThienB-NguoiLenTroi_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/NhacLeChuaNhat/ThangThienB-NguoiLenTroi_v.enc)

Vinam
26-05-2009, 11:11 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Chúa nhật Lễ CTT HIỆN XUỐNG Năm B (31.5.2009)
ĐI LOAN BÁO (Ga 20,21-23)


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/HienXuongB-DiLoanBao_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/HienXuongB-DiLoanBao_v.enc)

Vinam
02-06-2009, 03:47 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Chúa Nhật LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (07.6.2009)
NHÂN DANH (Mt 28,16-20)


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/LeChuaBaNgoiB-NhanDanh_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/LeChuaBaNgoiB-NhanDanh_v.enc)

Vinam
10-06-2009, 06:25 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B (14.6.2009)
HÃY CẦM LẤY (Mc 14,22-24)


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/MinhMauThanhB-HayCamLay_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/MinhMauThanhB-HayCamLay_v.enc)

Vinam
19-06-2009, 08:27 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng CHÚA NHẬT XII Năm B (21.6.2009)
BIỂN SÓNG VÂNG NGHE (Mc 4,40)


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/TN12B-BienSongVangNghe_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacNhacLeChuaNhat/TN12B-BienSongVangNghe_v.enc)

Vinam
02-07-2009, 07:57 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XIV Năm B (05.7.2009)
NGÔN SỨ (Mc 6,1-6)

Vinam
09-07-2009, 01:25 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XV Năm B (12.7.2009)
CHÚA SAI TA ĐI (Mc 6,7-13)

Vinam
15-07-2009, 10:13 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XVI Năm B (19.7.2009)
NHƯ BẦY CHIÊN (Mc 6,30-34)

Vinam
19-07-2009, 06:02 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XVII Năm B (26.7.2009)
BÁNH VÀ CÁ (Ga 6,11-15)

Vinam
19-07-2009, 06:16 PM
Bài hát Hiệp lễ Chúa Nhật XVIIB
TÌM NƠI NÁU NƯƠNG

Vinam
29-07-2009, 08:13 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XVIII Năm B (02.8.2009)
ĐẾN VỚI TÔI (Ga 6,32-35)

Vinam
04-08-2009, 10:12 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XIX Năm B (09.8.2009)
BÁNH TA BAN (Ga 6,41-51)

Vinam
13-08-2009, 04:44 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XX Năm B 16.8.2009)
Ở TRONG TA (Ga 6,51- 58)

Vinam
20-08-2009, 06:18 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXI Năm B 23.8.2009)
NƠI NGÀI (Ga 6,67- 69)

Vinam
26-08-2009, 09:37 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXII Năm B 30.8.2009)
LỜI NGƯỜI BAN (Mc 7,6 - 8,14)

Vinam
03-09-2009, 08:11 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXIII Năm B 06.9.2009
CHÚA LO TOAN (Mc 7,34-37)

Vinam
12-09-2009, 09:15 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXIV Năm B 13.9.2009
ĐẤNG KI TÔ (Mc 8,27-34)

Vinam
16-09-2009, 08:39 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXV Năm B 20.9.2009
LÀM BÉ THƠ (Mc 9,35-37)

Vinam
25-09-2009, 08:34 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXVI Năm B 27.9.2009
ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI (Mc 9,40)

Vinam
04-10-2009, 06:40 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXVII Năm B
(LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI) 04.10.2009
LỜI KINH MÂN CÔI (Lc 1,26-28)

Vinam
08-10-2009, 08:19 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXVIII B 11.10.2009
HÃY PHÂN PHÁT (Mc 10,21)

Vinam
17-10-2009, 09:26 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXIX B 18.10.2009
VÌ MỌI NGƯỜI (Mc 10,45)

Vinam
21-10-2009, 09:16 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXX B 25.10.2009
CHO CON ĐƯỢC THẤY (Mc 10,54)

Vinam
28-10-2009, 10:10 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXXI B(LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ) 01.11.2009
VÌ ĐIỀU CÔNG CHÍNH (Mt 5,1-12)

Vinam
05-11-2009, 09:55 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXXII B 08.11.2009
THUỘC VỀ CHÚA (Mc 12,43)

Vinam
15-11-2009, 06:37 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXXIII B 15.11.2009
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
HÃY VỮNG CHÍ (MT 10,18-22)

Vinam
16-11-2009, 09:29 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT TN XXXIV B 22.11.2009
CHÚA KI TÔ VUA VŨ TRỤ
VUA CÔNG CHÍNH (Ga 18,37)

Vinam
25-11-2009, 10:36 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT IC MÙA VỌNG 29.11.2009
TÌM GẶP GIÊ SU (Lc 21,27)


http://www.mediafire.com/file/zzjatnwwnji/TIM GAP GIE SU.pdf (http://www.mediafire.com/file/zzjatnwwnji/TIM%20GAP%20GIE%20SU.pdf)

Vinam
29-11-2009, 08:32 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT IIC MÙA VỌNG 06.12.2009
NGÀY CỨU RỖI (Lc 3,6)http://www.mediafire.com/file/m3l0ddrgydr/NGAY CUU ROI.pdf (http://www.mediafire.com/file/m3l0ddrgydr/NGAY%20CUU%20ROI.pdf)

Vinam
07-12-2009, 09:19 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT IIIC MÙA VỌNG 13.12.2009
GIÚP CHO NHAU (Lc 3,10-13)

Vinam
16-12-2009, 08:29 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT IVC MÙA VỌNG 20.12.2009
CHÚA ĐẾN THĂM (Lc 1,42)

Vinam
20-12-2009, 03:38 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA GIÁNG SINH 24-25.12.2009
CON THIÊN CHÚA (Lc 2,1-14)

Vinam
21-12-2009, 03:37 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT 27.12.2009
NGƯỜI CÙNG THÁNH GIA (Lc 2,51)

Vinam
25-12-2009, 03:48 PM
KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH thanhcavietnam
MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH - THÁNH THIỆN
MỘT NĂM MỚI 2010 HẠNH PHÚC - TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN

Vinam
31-12-2009, 09:12 AM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 03.01.2010
TỪ ĐÔNG PHƯƠNG (Mt 2,1)

Vinam
05-01-2010, 09:11 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA 10.01.2010
NGƯỜI SẼ RỬA (Lc 3,14-15)

Vinam
07-01-2010, 10:47 AM
Bài Hát Chúa Nhật CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA 10.01.2010

Vinam
12-01-2010, 10:01 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT II C THƯỜNG NIÊN 17.01.2010
THI HÀNH LỜI CHÚA (Ga 2,5)

Vinam
12-01-2010, 10:16 PM
Bài Hát Chúa Nhật II C THƯỜNG NIÊN 17.01.2010

Vinam
20-01-2010, 10:12 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT III C THƯỜNG NIÊN 24.01.2010
TRONG THÁNH THẦN (Ga 4,18)

Vinam
20-01-2010, 10:24 PM
Bài Hát Chúa Nhật III C THƯỜNG NIÊN 24.01.2010

Vinam
26-01-2010, 02:37 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT IV C THƯỜNG NIÊN 31.01.2010
LỜI MIỆNG NGƯỜI (Lc 4,22)

Vinam
26-01-2010, 10:53 PM
Bài Hát Chúa Nhật IV C THƯỜNG NIÊN 31.01.2010

ngonnen_lunglinh
27-01-2010, 11:07 AM
Mến chào nhạc sỹ. và all a/c/e
Cám ơn nhạc sỹ về những bài thánh ca phụng vụ trong ngày lễ Chúa Nhật.
@nsVinam ơi xin cho hỏi, có bài hát không biết ca, để tập những bài này có demo(mp3, hoặc recoder) hay không ạ?
nnll không biết về nhạc lý, song rất muốn tập thêm bài hát thánh ca. (không có điều kiện tham gia ca đoàn của gx.)
Cảm ơn nsVinam.

Vinam
27-01-2010, 09:52 PM
Xin chào và cám ơn ngonnen_lunglinh đã ghé thăm "Những bài hát lễ Chúa nhật".
Vì chưa có điều kiện nên những bản nhạc này chưa được thu âm thành audio .
Mình sẽ cố gắng làm thành file Midi - có mélodie bằng nhạc cụ;
Mình cũng rất mong các bạn rành về vụ này cộng tác với mình để đạt được kết quả tốt đẹp hơn.
ngonnen_lunglinh chờ đợi nhe.
xin cám ơn và chúc mọi người luôn tràn đầy hồng ân và niềm vui.

Vinam
05-02-2010, 09:49 PM
Bài Hát Chúa Nhật V C THƯỜNG NIÊN 07.02.2010

TỪ HỪNG ĐÔNG
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9511 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,9511)

TIẾNG HÁT TỪ ĐỒNG XANH
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6045 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,6045)

dominico_dung
05-02-2010, 11:19 PM
CON XIN ĐÀN CA
Sáng tác: Vinam

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Vinam/ConXin_DanCa_Vinam.mp3

dominico_dung
05-02-2010, 11:20 PM
XIN TIẾN DÂNG
Sáng tác: Vinam

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Vinam/XinTienDang_Vinam.mp3

dominico_dung
05-02-2010, 11:21 PM
LỄ HẾT RỒI
Sáng tác: Vinam

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Vinam/LeHetRoi_Vinam.mp3

Vinam
08-02-2010, 10:40 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT V C THƯỜNG NIÊN 07.02.2010
RA KHƠI CHINH PHỤC (Lc 5.10)

Vinam
12-02-2010, 09:31 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT VI C THƯỜNG NIÊN 14.02.2010
PHÚC MAI SAU (Lc 6,20-22)

Vinam
12-02-2010, 09:41 PM
Bài Hát Chúa Nhật VI C THƯỜNG NIÊN 14.02.2010

Vinam
19-02-2010, 03:56 PM
Bài hát theo ý Tin Mừng Lễ CHÚA NHẬT I C MÙA CHAY 21.02.2010
CHỚ THÁCH CHÚA(Lc 4,1-13)

Vinam
19-02-2010, 04:00 PM
Bài Hát Chúa Nhật I C MÙA CHAY 21.02.2010

Vinam
26-02-2010, 11:40 PM
XIN THƯƠNG CON
Sáng tác: Vinamhttps://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY1C/XIN%20THUONG%20CON.mp3

Vinam
26-02-2010, 11:44 PM
CHÚA BÊN CON
Sáng tác: Vinam
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY1C/CHUA%20BEN%20CON.mp3

Vinam
26-02-2010, 11:47 PM
HÃY NHẬN CON ĐI
Sáng tác: Vinam
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY1C/HayNhanConDi.mp3

Vinam
26-02-2010, 11:51 PM
TỪ BỤI ĐẤT
Sáng tác: Vinam
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY1C/TU%20BUI%20DAT.mp3

Vinam
26-02-2010, 11:53 PM
CHỚ THÁCH CHÚA
Sáng tác: Vinam
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY1C/CHO%20THACH%20THUC%20CHUA.mp3

Vinam
27-02-2010, 07:46 AM
Bài Hát Chúa Nhật II C MÙA CHAY 28.02.2010

NHẬP LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/NguonAnhSang.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/NL.NguonAnhSang.pdf)ĐÁP CA & CÂU XƯỚNG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/ChuaLaAnhSang.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/DC.ChuaLaAnhSang.pdf)DÂNG LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/LanHuongThom.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/DL.LanHuongThom.pdf)HIỆP LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/XinChuaDungNghoanhMat.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/HL.XinChuaDungNghoanhMat.pdf)


(https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/HL.XinChuaDungNghoanhMat.pdf)

KẾT LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/ChuaCauNguyen.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY2C/PDF/KL.ChuaCauNguyen.pdf)

Vinam
02-03-2010, 07:43 AM
Bài Hát Chúa Nhật III C MÙA CHAY 07.3.2010

NHẬP LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/XinNgaiThaThu.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/PDF/XinNgaiThaThu.pdf)
ĐÁP CA & CÂU XƯỚNG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/LinhHonToiOi.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/PDF/LinhHonToiOi.pdf)DÂNG LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/DoiMietMaiDangCha.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/PDF/DoiMietMaiDangCha.pdf)HIỆP LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/XinOnThuTha.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/PDF/XinOnThuTha.pdf)KẾT LỄ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/SinhHoaTrai.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY3C/PDF/SinhHoaTrai.pdf)

Vinam
11-03-2010, 10:23 PM
Bài Hát Chúa Nhật IV C MÙA CHAY 14.3.2010

NHẬP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/NayConTroVe.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/PDF/NayConTroVe.pdf)
ĐÁP CA & CÂU XƯỚNG
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/HayNemThu.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/PDF/HayNemThu.pdf)
DÂNG LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/CuaLeAnTinh.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/PDF/CuaLeAnTinh.pdf)

HIỆP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/GiaTu.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/PDF/GiaTu.pdf)
KẾT LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/VeVoiCha.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY4C/PDF/VeVoiCha.pdf)

Vinam
18-03-2010, 07:13 PM
Bài Hát Chúa Nhật V C MÙA CHAY 21.3.2010

NHẬP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/XinChuaThuong.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/PDF/XinChuaThuong.pdf)
ĐÁP CA & CÂU XƯỚNG
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/ViecChuaLam.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/PDF/ViecChuaLam.pdf)
DÂNG LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/LeDoiCon2.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/PDF/LeDoiCon2.pdf)

HIỆP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/AnhMatNhanTu.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/PDF/AnhMatNhanTu.pdf)
KẾT LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/CanVeChieu.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/CHAY5C/PDF/CanVeChieu.pdf)

Vinam
23-03-2010, 02:21 PM
Bài Hát Chúa Nhật LỄ LÁ C 28.3.2010

NHẬP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/HoanHoConVuaDaVit.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/PDF/HoanHoConVuaDaVit.pdf)ĐÁP CA & CÂU XƯỚNG
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/NgaiCuuCon.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/PDF/NgaiCuuCon.pdf)DÂNG LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/CuaLeGiaoHoa.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/PDF/CuaLeGiaoHoa.pdf)HIỆP LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/NgoiKhenBaNgoi.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/PDF/NgoiKhenBaNgoi.pdf)KẾT LỄ
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/TheoYCha.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/LeLaC/PDF/TheoYCha.pdf)

Vinam
30-03-2010, 09:50 PM
Bài Hát THỨ NĂM TUẦN THÁNH
01.4.2010

Vinam
30-03-2010, 09:54 PM
Bài Hát THỨ SÁU TUẦN THÁNH
02.4.2010

Vinam
06-04-2010, 09:19 PM
Bài Hát Chúa Nhật I C PHỤC SINH 04.4.2010

Vinam
10-04-2010, 12:22 PM
Bài Hát Chúa Nhật II C PHỤC SINH 11.4.2010

(CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA)

NL. Lòng Thương Xót Chúa

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7773 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,7773)

ĐC. Cảm Tạ Chúa
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/PHUCSINH2C/CamTaChua.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/PHUCSINH2C/CamTaChua.pdf)


DL. Lời Chúc Tụng
(https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,7773)
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9717 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,9717)


HL. Bao la tình Chúa

(https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,9717)https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2731 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,2731)

TL.lạy Chúa con
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/PHUCSINH2C/LayChuaCon.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/PHUCSINH2C/LayChuaCon.pdf)

Vinam
17-04-2010, 11:10 PM
Bài Hát Chúa Nhật III C PHỤC SINH 18.4.2010

Vinam
22-04-2010, 09:40 PM
Bài Hát Chúa Nhật IV C PHỤC SINH 25.4.2010
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Vinam
29-04-2010, 10:10 AM
Bài Hát Chúa Nhật V C PHỤC SINH 02.5.2010

HÃY SỐNG KHOAN DUNG
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6042

Vinam
12-05-2010, 10:28 PM
Bài Hát Chúa Nhật VI C PHỤC SINH 09.5.2010

Vinam
19-05-2010, 08:55 PM
Bài Hát Chúa Nhật lễ THĂNG THIÊN C 16.5.2010

Vinam
20-05-2010, 10:43 PM
Bài Hát Chúa Nhật lễ HIỆN XUỐNG C 23.5.2010


TIẾNG HÁT TRONG THẦN LINH
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6044

Vinam
25-05-2010, 10:42 PM
Bài Hát Chúa Nhật lễ BA NGÔI C 30.5.2010

TIẾNG HÁT TỪ ĐỒNG XANH
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6045 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,6045)

Vinam
04-06-2010, 03:24 PM
Bài Hát Chúa Nhật lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA C 06.6.2010


HẠNH PHÚC CỦA CON
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6038

Vinam
12-06-2010, 02:54 PM
Bài Hát Chúa Nhật XI THƯỜNG NIÊN C 13.6.2010

Vinam
15-06-2010, 11:01 PM
Bài Hát Chúa Nhật XII THƯỜNG NIÊN C 20.6.2010

Vinam
26-06-2010, 11:01 AM
Bài Hát Chúa Nhật XIII THƯỜNG NIÊN C 27.6.2010

Vinam
03-07-2010, 09:10 AM
Bài Hát Chúa Nhật XIV THƯỜNG NIÊN C 04.7.2010

Vinam
10-07-2010, 09:44 AM
Bài Hát Chúa Nhật XV THƯỜNG NIÊN C 11.7.2010

Vinam
18-07-2010, 05:24 PM
Bài Hát Chúa Nhật XVI THƯỜNG NIÊN C 18.7.2010

Vinam
19-07-2010, 08:58 PM
Bài Hát Chúa Nhật XVII THƯỜNG NIÊN C 25.7.2010

Vinam
04-08-2010, 09:47 PM
THÁNG NÀY Vinam BẬN BỊU VÌ NHIỀU CÔNG VIỆC.Vinam NHỜ BẠN gioanha GIÚP GIÙM PHẦN NHỮNG NGÀY LỄ CHÚA NHẬT.MONG BẠN VUI LÒNG CHIA SẺ NHỮNG BÀI HÁT ĐẾN CÁC ĐỘC GIẢ CỦA thanhcavietnam.
XIN CÁM ƠN gioanha NHIỀU.

Vinam
09-11-2010, 11:15 AM
Bài Hát Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN C 14.11.2010
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vinam
16-11-2010, 07:47 AM
Bài Hát Chúa Nhật XXXIV THƯỜNG NIÊN C 21.11.2010
LỄ CHÚA KI TÔ VUA

Vinam
30-11-2010, 11:00 AM
Bài Hát Chúa Nhật 1A MÙA VỌNG 29.11.2010

Vinam
30-11-2010, 11:04 AM
Bài Hát Chúa Nhật 2A MÙA VỌNG 05.12.2010

Vinam
09-12-2010, 10:14 AM
Bài Hát Chúa Nhật 3A MÙA VỌNG 12.12.2010