PDA

View Full Version : Em Chân Thành Cảm ơn Đại Gia Đình TCVN .Nganguyen
17-05-2009, 10:29 PM
Lạy Cha ! cảm tạ Cha đã nhận lời chúng con cầu xin cho em bé khó thở đó vượt qua , và gia đình em đó được bằng an , không thì con chết mất Cha ơi , không phải riêng con và ảnh hưởng người khác nữa Cha ơi .và em bé đó khỏi lại con mừng không sao nói lên lời Cha ơi , ngàn lời cảm tạ Cha khôn xiết , không biết sao đền đáp tình Cha thương con , Cha ơi ! đó cũng là bài học cho con nhớ mãi . vì thế từng hơi thở , mỗi phút giây tất cả là của Ngài , tất cả là cho Ngài mà thôi .Con cũng không nói sao đây với những lời hiệp ý cầu xin của Đại gia TCVN đã góp phần với con đó Cha ơi , Xin Cha ban Cho tất mọi người Trong Gia đình TCVN chúng được mạnh khỏe và bình an trong Cha luôn . Con cảm tạ Cha rất nhiều .

Rocky
17-05-2009, 10:38 PM
Lạy Cha ! cảm tạ Cha đã nhận lời chúng con cầu xin cho em bé khó thở đó vượt qua , và gia đình em đó được bằng an , không thì con chết mất Cha ơi , không phải riêng con và ảnh hưởng người khác nữa Cha ơi. Và em bé đó khỏi lại con mừng không sao nói lên lời Cha ơi, ngàn lời cảm tạ Cha khôn xiết, không biết sao đền đáp tình Cha thương con.

Cha ơi ! đó cũng là bài học cho con nhớ mãi . vì thế từng hơi thở , mỗi phút giây tất cả là của Ngài , tất cả là do Ngài mà thôi .Con cũng không nói sao đây với những lời hiệp ý cầu xin của Đại gia TCVN đã góp phần với con đó Cha ơi , Xin Cha ban Cho tất mọi người Trong Gia đình TCVN chúng con được mạnh khỏe và bình an trong Cha luôn . Con cảm tạ Cha rất nhiều .

Hiệp ý tạ ơn Cha cùng Nganguyen, và cùng anh chị em gia đình Thành Ca Việt Nam, xin tạ ơn Cha... từng giây phút .....

ailaudu
17-05-2009, 11:30 PM
:118:"...Tung hô Chúa... Tung hô Chúa... í a...":118: