PDA

View Full Version : Hình ảnh sinh hoạt thiếu nhi giáo xứ bến ngựnu_angel
20-05-2009, 11:30 AM
http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_1.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_2.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_3.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_4.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_5.jpg
Nu là hình thứ 5 kìa (người cõng ấy)
http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_6.jpg
Nu và Vy kìa hê hê hê(Vy mặc áo đỏ nu mặc áo trắng đag ngồi)
http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_7.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_8.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_9.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_10.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_11.jpg

http://giaoxubenngu.net/giaoxu/hinhanh/sinhhoatcn13032009/sinhhoatcn13032009_12.jpg