PDA

View Full Version : Giáo Phận Bắc Ninhjoseph_hieu
25-05-2009, 10:18 AM
Tại Nhà thờ MỸ LỘC (giáo phận Bắc Ninh):
Ngày thường:19h45
Chúa nhật:5h00
Lễ trọng:5h30https://thanhcavietnam.net/forum/E:\anh\bac ninh
Ngày đại lễ:6h00
Thứ 4, 5, 6, 7 đầu tháng:13h30
Tại đền thánh tâm Chúa Giêsu:
Ngày thường: 19h15
Chúa nhật:13h30
Thứ sáu đầu tháng có đức cha lên dâng lễ lúc:13h00
Tại đền thánh Mẫu tâm:
Thứ bảy đầu tháng Có Đức cha dâng lễ lúc:13h00

gioanha
16-07-2009, 06:28 PM
giờ lễ nhà thờ chính tòa


https://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/giole_BN.JPG


https://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/chinhtoa_BN.JPG


Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh
Chương trình lễ


Mùa hè
Chúa nhật: lễ 1: 5:30 - lễ 2: 19:00
Ngày thường: lễ sáng (không thấy rõ trong hình) - lễ tối: 19:00


Mùa đông
Chúa nhật: lễ 1: 6:00 - lễ 2: 19:30
Ngày thường: lễ sáng 6:00 - lễ tối: 19:30

https://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/chinhtoa_BN.JPG

hoangkhanhvt
11-05-2010, 12:19 PM
Tuần đại phúc diễn ra tai Gx Vinh Tiến