PDA

View Full Version : Giáo phận Lạng SơnTuanHH
25-05-2009, 11:38 PM
Các ACE post thông tin nhà thờ và giờ lễ GP Lạng Sơn tại đây.