PDA

View Full Version : Giáo phận Phát DiệmTuanHH
25-05-2009, 11:47 PM
Các ACE post thông tin nhà thờ và giờ lễ GP Phát Diệm tại đây.

mr_jaun
28-09-2010, 08:18 PM
+Ngày thường thứ 2, 3,4, 6,7
-Sáng: 4h 15
-Chiều:17h 30

+Thứ năm
Sáng: 4h 15
Chiều:17h 30 Chầu mình thánh
18h Thánh lễ

+Chủ nhật
-Sáng: 8h Thánh lễ thiếu nhi
-Chiều:15h 30