PDA

View Full Version : Giáo phận VinhTuanHH
25-05-2009, 11:54 PM
Các ACE post thông tin nhà thờ và giờ lễ GP Vinh tại đây.