PDA

View Full Version : MẸ TÔInguyễn văn xuân
26-05-2009, 10:38 PM
Mẹ tôi

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Xuân
Trình bày: Ca sỹ Thụy Uyên

https://thanhcavietnam.us/DonRac/GioiThieu/NguyenVanXuan/MeToi_nvx_ThuyUyen.mp3

DonRac
28-05-2009, 11:02 PM
Xin chào Nhạc sỹ,

DonRac đã cập nhật bài hát lên host của DonRac giúp Nhạc sỹ rồi đó.

Mến chào!