PDA

View Full Version : Chương trình "Nụ Cười Trẻ Thơ"dvtung
02-06-2009, 09:51 AM
dvtung xin chuyển thông báo từ email:

tamlinhvaodoi@gmail.com


http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/ThienNguyen/NuCuoiTreTho.jpg
http://cakhuclenden.org/TaiLieuDD/ThienNguyen/NuCuoiTreTho2.jpg

Đây là chương trình có thời hạn, và là chuyển tiếp (TCVN không trực tiếp tham gia),
vì vậy kính mong ACE liên hệ trực tiếp với Email:
xuyentamliendk@yahoo.com
để có thông tin chi tiết.

Trân trọng.