PDA

View Full Version : VÀI NIÊN BIỂU VỀ THÁNH TÔNG ĐỒ PHAOLÔ NguồnLuamoi
18-06-2009, 03:23 AM
sinh tại TARSUSKhoảng năm 30 Đức Giêsu chết


31/32 ơn gọi và sang Ả Rập (Gl 1,17) Lên Giêrusalem lần I (ở lại với thánh Phêrô 15 ngày) (Gl 1,18)


33/34 Hoạt động tại Syrie và Kilizien (vùng quê hương) (Gl 1,21-24) Dừng lại ở Antiochia


46/47 Truyền giáo lần I với Barnaba đến Zypern và phía nam Anatolie (CV 13-14)


Lên Giêrusalem lần II / Hội nghị các Tông đồ (Cv 15;Gl 2,1-11)


47/48 Xung khắc với thánh Phêrô (Gl 2,11-14)


Truyền giáo lần II với Silas qua các vùng Galatien, Philippi, Thêssalonika, Athen đến Korinth (Cv 16-17)


52-52 dừng tại Korinth thành lập giáo đoàn - ở lại một năm rưỡi (Cv 18,1-18)


Viết lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thêssalonika; sau đó trở về ngang qua Ephesus đến Antiochia


Truyền giáo lần III qua Galatien, Phrygien đến Ephesus


55-55 Dừng lại ở Iphesus độ 3 năm, có lẽ phải tù ngục (Cv 19)


Viết thư 1&2 Cr/Gl/Phil/Phlm


Mùa đông 55/56 Thăm Korintho (2 Cr 2,3t)


Viết thư Rôma


Từ Korintho về Giêrusalem để đem tiền quyên góp


56 Bị bắt tại Giêrusalem (Cv 21,27-40;24,27)


56-58 Bị bắt giam tại Caesarea (Cv 24-26)


Thay đổi tổng trấn (Felix sang Festus)


58 Bị điệu về Rôma (Cv 27-28)


58-60 Dừng chân và chết tại Rôma

http://tinvui.info/vn/uploads/News/pic/small_1237683998.nv.jpg

Nguồn :http://tinvui.info/