PDA

View Full Version : Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Hóa Linh mục tại Giáo hạt Ninh Thuậndvtung
03-07-2009, 02:34 PM
https://thanhcavietnam.co/GpNT/ThanhLeKhaiMacNamThanhLinhMuc_Gh.NinhThuan.wmv
Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Hóa Linh mục
Giáo hạt Ninh Thuận, Giáo phận Nha Trang

Link Movie Clip chất lượng cao:
https://thanhcavietnam.co/GpNT/ThanhLeKhaiMacNamThanhLinhMuc_Gh.NinhThuan.mpg