PDA

View Full Version : Các bài hát kèm cử điệuDamsan
12-09-2009, 12:37 PM
http://www.youtube.com/watch?v=udNjoj1N7HY&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=cKwvCMTZL24&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=l_t34i_Oe8o&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:39 PM
http://www.youtube.com/watch?v=CcJAdPPRGDI&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:39 PM
http://www.youtube.com/watch?v=_7PmGxgmUC4&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:39 PM
http://www.youtube.com/watch?v=kn4mi_Z_sD8&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ulsLxZD1a98&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ANAdb4OfLkk&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Q4aBR4XpgY0&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=EAZ76Yn1o58&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=oRkVmojtt-U&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:42 PM
http://www.youtube.com/watch?v=HB0Y05LkFbY&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:42 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Mj8SIbFaJ98&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=7om9gmRl_ik&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=0k5VKv56xCM&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:44 PM
http://www.youtube.com/watch?v=EP9WGA05cII&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:45 PM
http://www.youtube.com/watch?v=IJikYXsonjk&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:45 PM
http://www.youtube.com/watch?v=m3M-7Mtt6CI&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:46 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1JNwwNglMeY&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:46 PM
http://www.youtube.com/watch?v=2sio52PxkW0&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:46 PM
http://www.youtube.com/watch?v=QIuuAvGglNo&feature=related

Damsan
12-09-2009, 12:48 PM
http://www.youtube.com/watch?v=cyCxstvEIVo&feature=related

Damsan
13-09-2009, 06:39 PM
http://www.youtube.com/watch?v=N-9AoyDP2-g&feature=related

Damsan
13-09-2009, 06:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ST9B2jO-3gg&feature=related

Damsan
13-09-2009, 06:46 PM
http://www.youtube.com/watch?v=JFbs80dmy8U&feature=related

Damsan
13-09-2009, 06:47 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YiSjVJQ8GP4&feature=related

Damsan
17-09-2009, 10:50 AM
http://www.youtube.com/watch?v=1_7VBRwuMOA&feature=related

dominico_dung
21-10-2009, 10:36 AM
http://www.youtube.com/watch?v=cKwvCMTZL24&feature=related


Dễ thương và cảm động quá đi! Chúng con cũng nhảy Rap và "Hot Teen" như ai chứ bộ!

Damsan
21-10-2009, 03:26 PM
http://www.youtube.com/watch?v=d-ejAvhDTZw&feature=related

Damsan
21-10-2009, 03:29 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6UV3kRV46Zs

Damsan
22-10-2009, 06:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YO0QYZdLlQk&feature=related

Damsan
22-10-2009, 06:22 PM
http://www.youtube.com/watch?v=LU57tgNJIeU&feature=related

Damsan
22-10-2009, 06:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=y9WJ1P0RW6o&feature=related

maria lan
03-11-2009, 06:19 PM
hay quá. Lan thích nghe nhạc sinh hoạt mà có cử điểu lắm. Trước tham gia tông đồ hay được học các kỹ năng sinh hoạt. bây giờ quên hết rồi
:111:

Damsan
29-06-2010, 02:52 PM
http://www.youtube.com/watch?v=fUZBSfQpMWg&feature=related

Damsan
29-06-2010, 02:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Ft5APEWP6h0&feature=related

Damsan
29-06-2010, 02:58 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rLFRh_rnc_k&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=b9QQTkT8l_0&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=IR8MeafwgUw&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:37 PM
http://www.youtube.com/watch?v=CdnQhD7Hhms&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=xEc5_gILT_o&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YK2flHXYTIE&feature=related

Damsan
29-06-2010, 03:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=objZwPiil9E&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:49 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Ol8fyBaVzZ4&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:50 PM
http://www.youtube.com/watch?v=M0YBwCNTKqc&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:50 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rrl0bgmIiyY&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:51 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Pwv2Wu9dX_s&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:51 PM
http://www.youtube.com/watch?v=kA1RqgxBNJY&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:52 PM
http://www.youtube.com/watch?v=9lv8hWdgMXA&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:52 PM
http://www.youtube.com/watch?v=J0M-ZgypKdQ&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:54 PM
http://www.youtube.com/watch?v=pXRzBtboQRg&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:57 PM
http://www.youtube.com/watch?v=8NN-BcDRj7A&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:57 PM
http://www.youtube.com/watch?v=NLDO3jA2s6c&feature=related

Damsan
25-07-2010, 05:58 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Pk65rxlqf0U&feature=related

Damsan
25-07-2010, 06:00 PM
http://www.youtube.com/watch?v=lYmFSLXxO9M&feature=related

Pepo
25-07-2010, 07:42 PM
làm sao để doawnload về đây? pepo rất cần những bài hát sinh hoạt mà có cử điệu kèm theo như thế này.

Damsan
28-07-2010, 11:26 AM
http://www.youtube.com/watch?v=r1D3QsURjaQ&feature=related

Damsan
28-07-2010, 11:28 AM
http://www.youtube.com/watch?v=halJySQAIwU&feature=related

Damsan
28-07-2010, 11:30 AM
http://www.youtube.com/watch?v=QIuuAvGglNo&feature=related

gioannew
28-07-2010, 02:08 PM
Pepo dùng phần download idm 5.18 ấy nó sẽ có hiện lên phần download ngay trên đầu bản nhạc có gì nhắn vào mail của new để lấy nhé.wisdomduytan@gmail.com(em xin lỗi anh damsan vì đã post vào đây nhé. Nếu ko phải thì anh cứ xóa ạ )

longtintuyetdoi
28-07-2010, 02:59 PM
Hay thật đấy.cám ơn đã cho em trở về nhưng ngày trước kia,trở về những ngày rằm trung thu được đốt lửa trại và được nhảy lửa nữa.Đó là những bài cử điệu trên đấy anh chị ạ.Cám ơn nhiều nha

Damsan
02-08-2010, 11:27 AM
http://www.youtube.com/watch?v=JQiU3YEPAjQ&feature=related

Damsan
02-08-2010, 11:33 AM
http://www.youtube.com/watch?v=XayhUfDD9eQ&feature=related

Damsan
02-08-2010, 11:34 AM
http://www.youtube.com/watch?v=4UvTzXUkE5w&feature=related

Damsan
02-08-2010, 11:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Wl0GzAvfgUo&feature=related

Damsan
02-08-2010, 11:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=4N493RABLqE&feature=related

Damsan
02-08-2010, 11:36 AM
http://www.youtube.com/watch?v=2h5umiYmkAo&feature=related

Damsan
05-08-2010, 11:16 AM
http://www.youtube.com/watch?v=b9QQTkT8l_0&feature=related

Damsan
24-08-2010, 11:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=vQ8LH6i2I0Q&feature=related

Damsan
24-08-2010, 11:09 AM
http://www.youtube.com/watch?v=U4r7Jsn9HKc&feature=related

Damsan
24-08-2010, 11:10 AM
http://www.youtube.com/watch?v=9tolCoqywyY&feature=related

Damsan
24-08-2010, 11:11 AM
http://www.youtube.com/watch?v=VsZFUzLN_Q0&feature=related

Damsan
24-08-2010, 11:11 AM
http://www.youtube.com/watch?v=owY1pF756lw&feature=related

lộc vừng đỏ
27-09-2010, 06:14 AM
Cám ơn Dam san
những bài hát, cử điệu gợi nhớ thời niên thiếu lắm.

Damsan
08-11-2010, 10:13 AM
http://www.youtube.com/watch?v=so7uyt6DL4o&feature=related

Damsan
08-11-2010, 10:14 AM
http://www.youtube.com/watch?v=ifzphRiRh8s&feature=related

Damsan
08-11-2010, 10:14 AM
http://www.youtube.com/watch?v=yVeHJmOBVs4&feature=related

Damsan
08-11-2010, 10:15 AM
http://www.youtube.com/watch?v=x01GArl3N4g&feature=related

Damsan
08-11-2010, 10:16 AM
(http://www.youtube.com/watch?v=WLmAGZAEars&feature=related)

Damsan
21-03-2011, 08:33 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Kw21k_7BmhY&feature=more_related

Damsan
21-03-2011, 08:34 AM
http://www.youtube.com/watch?v=PStaolbCYjo&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:34 AM
http://www.youtube.com/watch?v=XN9e7uKSS4Q&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=V123MKhF1dA&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:36 AM
http://www.youtube.com/watch?v=wyDG7sb_Ous&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:36 AM
http://www.youtube.com/watch?v=pHd1eNW381I&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:37 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Bw44zWZb7ec&feature=related

Damsan
21-03-2011, 08:39 AM
http://www.youtube.com/watch?v=j76n1I4EVVs&feature=related

Thumai
04-10-2011, 11:54 AM
http://www.youtube.com/watch?v=uqxJS9wNA5g&feature=related

Thumai
04-10-2011, 11:55 AM
http://www.youtube.com/watch?v=P75CcCa9u7Q&feature=related