PDA

View Full Version : Tổng Hợp Hình Các ThánhAugustineTuanBao
12-09-2009, 08:44 PM
******************************************

AugustineTuanBao
13-09-2009, 01:32 PM
Sơ Lược Về Tên Và Ngày Mừng KínhTrang 1
01. ***Thánh Augustino (28/08)***
02. ***Thánh Catharina (28/11)***
03. ***Thánh Cecilia (22/11)***

Trang 2
04. ***Thánh Bosco (31/01)***
05. ***Thánh Cirillo Và Mêtodio (14/02)***
06. ***Thánh Dominico (08/08)***
07. Thánh Henri (13/07)

Trang 3
08. ***Thánh Giuse (01/05) Và (19/03)***
09. ***Thánh Elizabeth Seton (04/01)***
10. ***Thánh Tôma Aquinô (28/01)***
11. ***Thánh Martin De Poret (03/11)***

Trang 4
12. ***Thánh Teresa Of Villa (15/10)***
13. ***Thánh Marco (25/04)***
14. ***Thánh Rosa Lima (23/08)***


Trang 5
15. ***Thánh Monica (27/08)***
16. Thánh Stephano Of Hungari (16/08)
17. Thánh Rita Cascia (22/05)
18. Thiên Thần Mikae (29/09)
19. Thiên Thần Gabriel (29/09)
20. Thiên Thần Raphael (29/09)


* Chú Thích
*** *** : Là Nhiều Hình

AugustineTuanBao
14-09-2009, 05:59 PM
***Thánh Augustino (28/08)***
http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/augustino3.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/augustino2.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/augustino5copy.jpg
http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/Augustino28-8.jpg
***Thánh Catharina (28/11)***
http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/catarina2.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/catarina.jpg***Thánh Cecilia (22/11)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cecilia2.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cecilia3.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cecilia4.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cecilia5.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/Cecilia22-11.jpg
Trang 1/6

AugustineTuanBao
14-09-2009, 06:20 PM
***Thánh Bosco (31/01)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/bosco31-1.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/bosco3.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/boscocopy3.jpg
***Thánh Cirillo Và Mêtodio (14/02)***

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cyrillovmetodio14-2.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/cirilivametodio.jpg

***Thánh Dominico (08/08)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/dominic3.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/dominic.jpghttp://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/dominico2copy.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/Dominico8-8.jpg

Thánh Henri (13/07)http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/HENRI13-7.jpg

Trang 2/6

AugustineTuanBao
14-09-2009, 06:26 PM
***Thánh Giuse (01/05) Và (19/03)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/HS068_350A.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/jcjoseph.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/giuse.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/thanhgiusecopy.jpg

***Thánh Elizabeth Seton (04/01)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/elizabeth2.jpghttp://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/elizabeth.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/stelizabethseton4-1.jpg

***Thánh Tôma Aquinô (28/01)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/tomaaquimo.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/TomaAquimo28-1.jpg

***Thánh Martin De Porres (03/11)***


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/MartinDePoret3-11.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/martindeporet.jpg

Trang 3/6

AugustineTuanBao
14-09-2009, 06:57 PM
***Thánh Teresa Of Villa (15/10)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/tersavila4.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/teresavila.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/teresavila2.jpg

Thánh Marco (25/04)http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/Macco25-4.jpg


http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/marco.jpg

***Thánh Rosa Lima (23/08)***http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/rosalima1copy.jpg
http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/strosalima23-8.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/rosalima4.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/rosalima5.jpg

http://i636.photobucket.com/albums/uu87/augustinotuanbao/rosalima3.jpg
Trang 4/6

AugustineTuanBao
18-09-2009, 03:31 PM
***Thánh Monica (27/08)***Thánh Stephano Of Hungari (16/08)

Trang 5/6

binhthuong
18-09-2009, 04:56 PM
hình các vị Thánh đẹp quá .nhưng tôi ko hiểu sao bạn lại để dưới góc mỗi tấm hình AUGUSTINO TUẤN BẢO theo riêng tơi nếu chổ đó để tên của VỊ THÁNH trong hình đó sẽ thấy đẹp hơn

Duc trung
18-09-2009, 08:39 PM
hình đep qua cám thanks cố gắng lên

vũng_nước
18-09-2009, 09:30 PM
Anh AugustinoTuanBao (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8525)mến

Những hình này đã đẹp lại càng đẹp hơn vì nhờ tài nghệ edit photo của anh. Cám ơn anh Tuấn Bảo rất nhiều

Vũng Nước

vjet_Truong
26-09-2009, 02:57 AM
thánh dominico savio:http://i140.photobucket.com/albums/r30/prophet_o_peace/Dominic%20Savio/SA010101.jpg


http://i140.photobucket.com/albums/r30/prophet_o_peace/Dominic%20Savio/SA010101.jpg


http://i162.photobucket.com/albums/t272/Count_Lestat/32300Hsavio.jpgBiểu tượng các thánh sử:http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/70_649_Bieu%20thuong%2001.jpg


http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/70_702_Bieu-Tuong%2003.jpg

http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/70_567_Bieu-Tuong%2004.jpg


http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/70_608_Bieu-Tuong%2002.jpgTổng lãnh Thiên Thần Micae:


http://i962.photobucket.com/albums/ae102/anbinh1903/c3g.jpg[

http://i255.photobucket.com/albums/hh133/DecisiveAngel/archangel.jpg

http://i962.photobucket.com/albums/ae102/anbinh1903/michael_david.jpg

http://i962.photobucket.com/albums/ae102/anbinh1903/archangel-michael32.jpg

thudungtu
04-01-2012, 01:07 PM
hình ảntuye64e65t đẹp

Dominico Lam
23-08-2015, 11:52 PM
Tư liệu rất quý giá . Xin cảm ơn ...