PDA

View Full Version : Diễn nguyện Mừng Kim khánh Linh mục Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòadvtung
24-10-2009, 05:40 AM
https://thanhcavietnam.us/GpNT/GxPhanRang/DDMKKLMDCPNVH_GxPhanRang.wmv
Diễn nguyện Mừng Kim khánh Linh mục Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
tại Giáo hạt Ninh Thuận, Giáo phận Nha Trang

dvtung
24-10-2009, 05:41 AM
https://thanhcavietnam.us/GpNT/GxPhanRang/TLTOMKKLMDCPNVH_GxPhanRang.wmv
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim khánh Linh mục Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
tại Giáo hạt Ninh Thuận, Giáo phận Nha Trang