PDA

View Full Version : Tranh Trung Quốc về Thánh Kinh 2vũng_nước
27-10-2009, 09:52 AM
http://religion-cults.com/images/heart-jesus.jpg

Thánh Tâm Chúa Giêsu

http://religion-cults.com/images/pentecost.jpg
Hội Họp Ngày Lễ Ngũ Tuần

http://religion-cults.com/images/Church.jpg
Hãy đi giảng đạo cho muôn dân

http://religion-cults.com/images/church1.jpg
Thành lập giáo hội

http://religion-cults.com/images/rosary.jpg
Chuỗi Mân Côi

http://religion-cults.com/images/trinity1.jpg
Chúa Ba Ngôi

http://religion-cults.com/images/church2.jpg
Hội Thánh Thông Công

http://religion-cults.com/images/heaven.jpg
Thiên Đàng

http://religion-cults.com/art/virgin-japon.jpg

Đức mẹ và Chúa hài đồng

jolly_oneself
27-10-2009, 09:55 PM
giơg em mới thấy được hinh TQ vẽ về Kinh Thánh.thiệt là đẹp.Mọi khi em toàn thấy bên TQ vẽ về Phật koh ah.

Angelus
27-10-2009, 10:20 PM
Vẫn xin hình res cao cao...:nhay::nhay::nhay: