PDA

View Full Version : Cuối thu và Biển mùa này!dominico_dung
09-11-2009, 04:55 PM
Hà Nội chắc thu về tình tứ lắm; dải miền Trung thì tháng này sóng biển làm nhạc, Sài Gòn khất lại mùa sau, xin lắng đọng một chút cho đời:

Thư Tình Cuối Mùa Thu
Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Thể hiện: Bảo yến
http://www.youtube.com/watch?v=red7lV8D-sc

Thuyền và Biển
Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Thể hiện: Quang Lý
http://www.youtube.com/watch?v=5nLKoi1VPA0
Thể hiện: (Đơn ca nữ - Chưa biết)
http://www.youtube.com/watch?v=KxCRgKR5XPo&feature=related