PDA

View Full Version : Nhà sách Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu ThếDonRac
16-11-2009, 03:45 PM
Nhà sách Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thếhttp://www.nhasachducme.com/home.php

M2M
09-07-2010, 12:42 AM
Nhà sách đã đc xây lại mới,khang trang thoáng mát và sạch đẹp hơn nhiều,nằm trong khuôn viên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Đồng:1:

fan
13-12-2010, 04:03 PM
Sao để icon "thumb down" vậy bạn? :O