PDA

View Full Version : Album Ảnh Chúa GiêSu Phần 2AugustineTuanBao
28-11-2009, 09:05 PM
Album Chúa Giesu ! Phần 2

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/372.jpghttp://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/373-2.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/374.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/393-1.jpghttp://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/394-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/396-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/397-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/400-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/401-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/405-3.jpgTrang 3/10Xin Chân Thành Cám Quý Anh Chị Và Các Bạn Đã Xem Qua !!!

giedonimotoan
28-11-2009, 09:47 PM
rất hân hạnh được đón tiếp sản phẩm của
AugustinoTuanBao (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8525):nhay:

AugustineTuanBao
03-12-2009, 10:44 AM
Album Chúa Giesu ! Phần 2

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/381-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/379-1.jpg

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/377-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/376-1.jpg

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/382-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/383-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/384-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/386-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/388-1.jpg

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/389-1.jpg
Trang 2/10Xin Chân Thành Cám Quý Anh Chị Và Các Bạn Đã Xem Qua !!!

AugustineTuanBao
03-12-2009, 11:00 AM
Album Chúa Giesu ! Phần 2

http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/372.jpghttp://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/373-2.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/374.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/393-1.jpghttp://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/394-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/396-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/397-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/400-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/401-1.jpg
http://i694.photobucket.com/albums/vv308/kenny_bao/405-3.jpgTrang 3/10Xin Chân Thành Cám Quý Anh Chị Và Các Bạn Đã Xem Qua !!!

giedonimotoan
03-12-2009, 11:11 AM
cám ơn AugustinoTuanBao nhé! chúc chàng luôn luôn mạnh khỏe!!!!! rồi POST típ heng !:4: