PDA

View Full Version : Xin Bài dẫn lễ đêm Giáng Sinh Thiếu Nhicalendi
29-11-2009, 07:18 AM
Xin chào các anh chị.
Năm nay, cha xứ giao cho em phụ trách lễ đêm giáng sinh cho thiếu nhi. Để thêm phần long trọng, cha muốn có bài dẫn lễ cho đêm Giáng Sinh đêm 24.
Vậy anh chị nào đã từng phụ trách lễ đêm giáng sinh có bài dẫn lễ giáng sinh, anh chị cho em để em hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này.
Xin cám ơn