PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (051-060)dvtung
16-08-2007, 05:39 PM
051. Mẹ Hậu Giang - Tác giả: Trầm Tử Thiên - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/051.MeHauGiang_TramTuThien_HuongLan.mp3

052. Mẹ Là Dòng Sông - Ca sỹ thể hiện: Thanh Thanh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/052.MeLaDongSong_ThanhThanh.mp3

053. Mẹ Là Quê Hương - Tác giả: Nguyễn Quốc Việt - Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/053.MeLaQueHuong_NguyenQuocViet_PhiNhung.mp3

054. Mẹ Ngồi Sàn Gạo - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/054.MeNgoiSanGao_HuongLan.mp3

055. Mẹ Tôi - Tác giả: Nhị Hà - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/055.MeToi_NhiHa_HuongLan.mp3

056. Mẹ Tôi - Tác giả: Nhị Hà - Ca sỹ thể hiện: Mỹ Huyềnhttps://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/056.MeToi_NhiHa_MyHuyen.mp3

057. Mẹ Tôi - Tác giả: Nhị Hà - Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/057.MeToi_NhiHa_NhuQuynh.mp3

058. Mẹ Tôi - Tác giả: Nhị Hà - Ca sỹ thể hiện: Đơn Ca Nữ


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/058.MeToi_NhiHa_DonCaNu.mp3

059. Mẹ Việt Nam Ơi - Tác giả: Nguyễn Ánh 9 - Ca sỹ thể hiện: Thái Thanh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/059.MeVietNamOi_NguyenAnh9_ThaiThanh.mp3

060. Mẹ Yêu - Ca sỹ thể hiện: Thu Lệ


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/060.MeYeu_ThuLe.mp3
*****