PDA

View Full Version : Về yêu cầu và tìm kiếm "Bài Hát"!dominico_dung
01-12-2009, 06:05 PM
Có thể các bạn thành viên mới nên chưa biết và vì thời gian gần đây tôi thấy đa số các bài hát yêu cầu tìm kiếm đều có trên trang "Nghe Nhạc Thánh Ca" của diễn đàn, nên hướng dẫn, tránh mọi người "bận rộn" không đáng có:

1. Bên trang "Nghe nhạc Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN)" của diễn đàn có mục "Tìm kiếm".
2. Các bạn cần bài hát, nên vào đó để tìm kiếm là mau nhất, vì gần như trang nghe nhạc của diễn đàn Thánh Ca Việt Nam hiện nay là "kho Thánh Ca dồi dào" nhất - các bạn cứ thử tìm trên Google sẽ thấy rõ.
3. Sau khi tìm kiếm mà không có, thì có vài khả năng:


nhập yêu cầu tìm kiếm sai (yêu cầu không nhập dấu, chữ thường)
bạn đánh tựa đề chưa đúng
có thể có một tên tựa khác mà TCVN chưa cập nhật kịp...

4. Vào chuyên mục "Yêu cầu bài hát" nếu không tìm ra trên trang nghe nhạc TC của diễn đàn.

Thân mến!