PDA

View Full Version : Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồnghungdung
02-12-2009, 01:06 PM
Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồng

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christ-child15.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas7.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/mary19-2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/easter10d.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/hf16.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/greatest-nativity.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/image7.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-pledge2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-hymn4b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-hymn1b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/card12b.jpg

hungdung
02-12-2009, 09:06 PM
Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồnghttp://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem4-3.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem4.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem2-3b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem1-4a.jpghttp://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/anfade6.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/anfade3.jpghttp://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/advent-madonna2b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/advent-hfamily2.jpg

hungdung
02-12-2009, 09:09 PM
Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồng

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/easter10d.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/creed2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-madonna2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-hymn4b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-hymn1b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christmas-2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/christ-child10.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/card2b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/card12b.jpg

Ti_Amo
02-12-2009, 09:12 PM
ĐẸP! ĐẸP!ĐẸP QUÁ ĐI! ĐẸP ĐẾN TỪNG MILIMÉT LUÔN!!!
CẢM ƠN BẠN!!

:6::6::6:

hungdung
06-12-2009, 03:27 PM
Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồng

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/image7.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/hostia2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/anfade6.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/sj-ghc7.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/remedy.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/rosary-madonna6.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/regina1-carmel2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/mother1-6b.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/lasalle-virgin.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/gertrude-elnino.jpg

hoathuytinhbuon
08-12-2009, 10:22 AM
http://www.vietcatholicsydney.net/images/picture/17_116_ChuaHaiDong.jpg


http://www.vietgemstone.com/hinh/2009/10/12/_200910121417381gd7H/f/Chua-Giesu-va-Hai-Dong.jpg

http://www.thoidiemmaria.net/TDMmoi/ChiaSeDongGop/GS2008-demnaychuasinhradoi_files/image006.jpg

http://images.timnhanh.com/blog/200810/03/5671051223014797.jpg

http://mangconggiao.net/galleries1/albums/userpics/1.jpg
http://www.dodocdao.com/images/items/big/TATT22.jpg
http://vietcatholic.net/pics/HolyFamily2.jpghttp://tgphanoi.org/uploads/News/Giadinhsongdao.jpg

hungdung
09-12-2009, 11:37 AM
Thánh Gia Thất & Chúa Hài Đồng

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/litany20b-cc2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem4-3.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/morales3.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/litany20a-cc3-1.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/litany20a-cc2.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/lasalle-virgin.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/kneeling-madonna.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/jc27hhg.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/blsacr-frances.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bouguereau11.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/magi.jpg

http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/Chua%20Hai%20Dong/bethlehem2-3b.jpg

hieugxks
12-12-2009, 01:25 PM
CAM ON CAC BAN DA CHO MINH XEM NHUNG BUC ANH VE CHUA HAI DONG CUC DEP

yeu thuong
12-12-2009, 03:02 PM
Các bức hình tuyệt đẹp! Chúa Hài Đồng thiệt đễ thương. Gia đình Thánh Gia thật hạnh phúc. Đẹp quá! cám ơn các anh chị nhé! :love:

ailaudu
12-12-2009, 07:25 PM
Có nhiều tấm hình bị lỗi không coi được...
Mong bạn xem lại dùm...
Cám ơn bạn....

sieuquay010309
08-04-2012, 08:32 AM
Sao không thấy Link down vậy bạn