PDA

View Full Version : Khai mạc Năm Thánh 2010 Tgp-Tphcmcafeda2009
02-12-2009, 05:48 PM
Khai mạc Năm Thánh 2010 Tgp-Tphcm
http://www.youtube.com/watch?v=bGpp1uQXUBY

Nguồn: tgp-tphcm.net

cafeda2009
02-12-2009, 05:58 PM
Khai Mạc Năm Thánh Tgp-tphcm (phần 2)
http://www.youtube.com/watch?v=Nc_frq0L--g

Nguồn: tgp-tphcm.net