PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Tiến linh với công việc viết bản đệm đàn phụng vụlinhtrieu
09-12-2009, 12:17 AM
Nhạc sĩ Tiến Linh đến nay vẫn âm thầm phục vụ nền thánh nhạc nước nhà, đặc biệt là công việc viết bản đệm đàn. Đó đáng lẽ ra phải là của tác giả của từng ca khúc, vì phải mặc áo cho con tinh thần của mình (bekleidung: bản đệm đàn theo người Đức nghĩa là mặc áo).
Đến nay đã có 9 quyển Trang đệm đàn và 1 CD Vol.1 gồm những bài của nhạc sĩ Tiến Linh nằm rải rác trong các quyển trên. Hy vọng sẽ có những CD sau ra đời với những ca khúc phổ thông, để người mua có thể đàn theo vì có tiếng hát phụ hoạ (ban hợp xướng Pio X của nhạc sĩ đảm nhận). Để ra một CD thật gian khổ, không thể kể hết công lao của nhạc sĩ Tiến Linh và ban hợp xướng Pio X công hiến cho chúng ta.

antontienlinh@yahoo.com
tranngoclinhtrieu@gmail.com
www.bhxpiox.com