PDA

View Full Version : Trang đệm đànlinhtrieu
09-12-2009, 09:13 AM
Đây là bộ sách mà nhạc sĩ Tiến Linh đã dày công biên soạn hơn 10 năm qua (đã có tới số 9).
Gồm những bản đàn của những ca khúc phổ thông được viết bản đàn hẳn hoi, chứ không đánh đại những đại đa số tay đàn vẫn làm.

Có CD kèm theo nhưng mới có Vol.1 gồm những bài của nhạc sĩ Tiến Linh.

Hãy nghe để biết thế nào là đệm đàn phụng vụ.

con chien ngoan dao
09-12-2009, 09:59 AM
Có thấy chi mô tê gì đâu LinhTrieu ơi!
Nghe giới thiệu mà "muốn" biết như thế nào?
Post sớm, cho anh em tham khảo nè...!
Thanks:guitar: