PDA

View Full Version : VCD Hướng về Tòa Khâm Sứ và Gx. Thái HàThanhCaVN
15-12-2009, 05:08 AM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ToaKhamSu-GxThaiHa/HuongVeTKHHN-GxThaiHa.jpg


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ToaKhamSu-GxThaiHa/HuongVeTKHHN-GxThaiHa.wmv

ThanhCaVN
16-12-2009, 07:59 AM
Các files Movie Clip:

Part1: http://www.mediafire.com/?i1od5yjgz2i
Part2: http://www.mediafire.com/?cnjjjnvjzml
Part3: http://www.mediafire.com/?d15gmnjzntj
Part4: http://www.mediafire.com/?il0z5k0io10
Part5: http://www.mediafire.com/?yiywyyq3tdm
Part6: http://www.mediafire.com/?jmn4njy4nkn