PDA

View Full Version : Mầu nhiệm Theotokos (Mẹ Thiên Chúa)migoi_sg
31-12-2009, 07:29 AM
Mầu nhiệm Theotokos (Mẹ Thiên Chúa)


http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1262057844.nv.jpgCó lẽ không ít Kitô hữu vẫn cảm thấy hoang mang với ‎‎khái niệm Đức Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Có người còn nghĩ rằng nói như vậy là phạm thượng. Theo suy nghĩ thông thường, không thể nào một người phàm trần thụ tạo lại là mẹ sinh ra Thiên Chúa. Nếu ta nêu ra đoạn kinh Kính Mừng "thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..." làm bằng chứng, người bạn hoang mang ấy không khỏi cảm thấy bối rối. Quả thật trong số hằng ngàn danh hiệu của thánh Maria, Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) là danh hiệu gây ra nhiều tranh cãi nhiều hơn bao giờ hết. Danh hiệu này cũng tạo nên biết bao nhiêu nan đề thần học. Nhưng cũng từ những nan đề ấy mà thần học nhận ra Theotokos hàm chứa cả một kho tàng vĩ đại về mầu nhiệm Thiên Chúa.

Ti_Amo
31-12-2009, 08:50 AM
Mầu nhiệm Theotokos (Mẹ Thiên Chúa)


http://giaophanvinh.net/uploads/News/pic/1262057844.nv.jpgCó lẽ không ít Kitô hữu vẫn cảm thấy hoang mang với ‎‎khái niệm Đức Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Có người còn nghĩ rằng nói như vậy là phạm thượng. Theo suy nghĩ thông thường, không thể nào một người phàm trần thụ tạo lại là mẹ sinh ra Thiên Chúa. Nếu ta nêu ra đoạn kinh Kính Mừng "thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời..." làm bằng chứng, người bạn hoang mang ấy không khỏi cảm thấy bối rối. Quả thật trong số hằng ngàn danh hiệu của thánh Maria, Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) là danh hiệu gây ra nhiều tranh cãi nhiều hơn bao giờ hết. Danh hiệu này cũng tạo nên biết bao nhiêu nan đề thần học. Nhưng cũng từ những nan đề ấy mà thần học nhận ra Theotokos hàm chứa cả một kho tàng vĩ đại về mầu nhiệm Thiên Chúa.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

halleluyah
31-12-2009, 10:32 AM
Hội Thánh đã tìm chân lý Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa từ Lời Chúa trong Thánh Kinh. Hội Thánh biết được và xác tín vững chắc Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, căn cứ vào mặc khải của Chúa Thánh Thần qua miệng của bà Elizabeth. "Trong những ngày ấy, chỗi dậy, Maria đon đả ra đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Yuđa; bà vào nhà Zacarya và chào Elizabeth. Nghe lời Maria chào thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ. Elizabeth được đầy Thánh Thần, thốt lên một tiếng kêu lớn và nói: "Trong nữ giới, có người là diễm phúc! Và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người! Và bởi đâu tôi được thế này là: Mẹ Thiên Chúa đến với tôi..." (Lc 1,39-43) (ngọn nến nhỏ).Đơn giản là Ba ngôi Thiên Chúa tuy là ba ngôi vị nhưng chỉ là một Thiên Chúa,nên Đức Giêsu bản tính của Người cũng là Thiên Chúa,mà Đức Maria là Đấng đã mang thai và sinh ra Người, nên gọi Đức Maria là Mẹ Thiên chúa cũng không sai.
:77:"Thánh Maria, Đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con.........":77:
:118:Trong niền vui mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, Nữ vương Hoà Bình và nhân dip năm mới, chúc tất cả mọi người trong gia đình thánh ca nhận được sự yêu thương và che chở của Mẹ:118: