PDA

View Full Version : Nhạc xuânDonRac
03-01-2010, 07:27 PM
Chào ACE,

Diễn đàn của chúng ta là Thánh Ca, nhưng DonRac nghĩ:
Chia sẻ một số Album Nhạc Xuân cũng không có gì là sai và nhầm chỗ cả!?.

Vì vậy, xin post chia sẻ vài Album do DonRac sưu tầm.
Xin chỉ post Hình Bìa và files zip cả Album để cho đơn giản.

Mến chào!

DonRac
03-01-2010, 07:31 PM
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/HatChoXuanTuyetVoi/HatChoXuanTuyetVoi-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/HatChoXuanTuyetVoi/HatChoXuanTuyetVoi-Back.jpg

Link Download Album MP3 128 kbps:
https://thanhcavietnam.us/GD-QH-LH/HatChoXuanTuyetVoi.rar

DonRac
03-01-2010, 07:33 PM
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/MungNangXuanVe/MungNangXuanVe-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/MungNangXuanVe/MungNangXuanVe-Back.jpg
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/MungNangXuanVe/MungNangXuanVe-Disc.jpg

Link Download Album MP3 128 kbps:
https://thanhcavietnam.us/GD-QH-LH/MungNangXuanVe.rar

Ps: sẽ sưu tầm và post thêm ...nếu ACE không cảm thấy bất tiện!