PDA

View Full Version : Xin cho con biết tạ ơn ChaKẺ DU MỤC
12-01-2010, 02:25 PM
Tạ ơn Cha vì yêu thương và cho con quá nhiều.

Tạ ơn Cha đã thương nghe lời chúng con cầu xin
Tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh và các đẳng linh hồn đã thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Anh con nay đã trở về trong thân xác tàn tạ, đầu óc hư nát. Nhưng dù sao, cũng đã về đến gia đình. Nay chúng con đang giải quyết phần tiếp theo. Với thân phận con người chúng con có thể suy sụp bất cứ lúc nào, trong thân xác con người, hay trong tinh thần yếu đuối. Xin Cha thương xem đến chúng con, ban ơn nâng đỡ giúp chúng con vững bước đi tiếp. Xin Mẹ, các Thánh và các đẳng linh hồn tiếp tục thương đến gia đình chúng con mà cầu bầu trước mặt Chúa.
Lạy Cha, xin ban cho mỗi người trong chúng con cơ hội, và xin giúp chúng con có đủ ý chí để vượt qua.

lua hong
12-01-2010, 09:07 PM
Lạy Chúa Giesu con tín thác vào Chúa
Thiên Chúa là tình yêu!

halleluyah
12-01-2010, 09:48 PM
"Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu, yêu thương ta vô bờ nhờ máu Đức Kitô. Xưa dang tay hiến mình, Ngài dâng lễ hy sinh, để tẩy xoá tội khiên trần ai...."
Nguyện xin Cha cho chúng con, đặc biệt là anh của chimcanhcut luôn cảm nghiệm được tình yêu của Cha cho dù con đã từng có 1 thời "đi hoang", bởi vì, con thật quý giá trước mắt Cha, Cha ơi......!!!

Ti_Amo
12-01-2010, 10:54 PM
Cảm ơn Cha đã cho anh của Chim đựơc bắt đầu một khởi đầu mới trong tình thưong của Cha va Gia đình...