PDA

View Full Version : Ca đoàn Cêcilialananh_baby72
21-01-2010, 10:15 PM
Ca đoàn CêciliaCa đoàn Cêcilia thuộc giáo xứ Nam Hải (giáo phận Cần Thơ) là nơi em đang tham gia ca hát phụng sự Chúa
Ca đoàn của em gồm 15 thành viên
Ca đoàn trưởng (Điều hành chung): Giuse Vũ Quốc Thăng
Ca trưởng: Giuse Trần Đình Khang
Thư Kí + Thủ Quỹ: Maria Trần Thị Thu Hà
Các Ca Viên:
+ Maria Nguyễn Thị Kim Thanh
+ Maria Nguyễn Thị Lan Anh
...........................
..........................


Ca viên nam:
+ Giuse Vũ Quốc Thăng
........................
........................
........................
Ca đoàn của em tuy ít nhưng tất cả mọi người đều cố gắng nâng cao lời ca tiếng hát của mình lên để góp phần ngợi khen Thiên Chúa. Thiếu thốn, khó khăn, nhưng nhờ tình thương Chúa ban xuống nên ca đoàn em ngày ngày cũng tiếp nhận không ít những bạn đăng kí vào hát. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban bình an xuống trên chúng con, để ca đoàn chúng con có thêm nguồn tin yêu và hy vọng để cùng nhau hát ngợi khen Chúa.

Nam Hải, ngày 21 tháng 1 năm 2010

Maria Nguyễn Thị Lan Anh

hoatuylip
25-12-2010, 11:57 PM
mọi sự cố găng để được phục vụ đều được Chúa Mẹ thưởng công