PDA

View Full Version : Diễn nguyện mừng 50 năm Hồng Ân Linh mụcdvtung
05-02-2010, 06:37 PM
https://thanhcavietnam.us/GpNT/DienNguyenMung50NamHALM-TNSV-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/GpNT/DienNguyenMung50NamHALM-TNSV-Back.jpg
https://thanhcavietnam.us/GpNT/DienNguyenMung50NamHALM-TNSV-DVD.jpg

dvtung
05-02-2010, 06:45 PM
https://thanhcavietnam.us/GpNT/DienNguyenMung50NamHALM-TNSV_Gp.NhaTrang.wmv
Diễn nguyện Mừng 50 năm Hồng Ân Linh Mục Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Tiếp nối Sứ vụ Mục tử - Đức Cha Giuse Võ Đức Minh Gm. Giáo phận Nha Trang