PDA

View Full Version : Nhận Được Địa ChỉTHANGELITE
16-03-2010, 11:15 PM
Chào Mimosa-jolly;

Sẽ có ngừơi tìm đến Mimosa để giao $100.00 Canada, xin được đóng góp một phần nhỏ với TCVN trong việc Tốt lành của Chúa đến nhiều người.

mimosa_jolly
19-03-2010, 02:17 PM
Xin chào,

** mimosa_jolly đã nhận được 100$ Canada của Anh THANGELITE gởi về giúp cho Diễn đàn ThanhCaVietNam duy trì hoạt động, ngôi nhà ThanhCaVietNam sẽ mãi mãi là ngôi nhà chung của tất cả mọi người để cùng nhau đến gần nhau hơn trong tình yêu thương là con một Cha trên Trời.

** BQT ThanhCaVietNam xin bày tỏ lòng tri ân đến Anh. Xin cảm ơn Anh rất nhiều.

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn Hồng Ân xuống trên Anh cùng Gia đình.


Mến chào,
mimosa_jolly

dvtung
01-04-2010, 07:06 AM
Xin Chào Anh THANGELITE!

BQT xin chân thành tri ân Anh THANGELITE cùng góp sức để TCVN được tồn tại dài lâu.
Chúng ta xin cùng cảm tạ Chúa vì ...tất cả những gì hiện có của TCVN, cũng từ sự Quan Phòng của Ngài.

Thân ái!