PDA

View Full Version : Cái Chết Đau thương Của Chúa Giêsulittlewave
17-03-2010, 10:38 AM
Cái Chết Đau thương Của Chúa Giêsu


http://www.youtube.com/watch?v=5FMi8H3mwg0

Ti_Amo
17-03-2010, 11:35 AM
Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.