PDA

View Full Version : BÊN EM ĐANG CÓ TAdominico_dung
17-03-2010, 06:53 PM
BÊN EM ĐANG CÓ TA

Sáng tác: Trúc Hồ & Trầm Tử Thiêng
Trình bày: Trái Tim Yêu Band
(Nguồn: http://www.tinmungmedia.net/)

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/TraiTimYeu/10_BenEmDangCoTa_TrucHo-TramTuThieng_TraiTimYeuBand.mp3