PDA

View Full Version : Links - Nối kết websites Công giáoGia Nhân
20-03-2010, 10:32 PM
http://www.vietcatholicsydney.net/link.php (http://www.vietcatholicsydney.net/link.php)

Gia Nhân
26-03-2010, 08:15 AM
http://www.dunglac.org/index.php?v=links&iclink=3 (http://www.dunglac.org/index.php?v=links&iclink=3)

Gia Nhân
26-02-2012, 02:39 PM
GIÁO PHẬN - ỦY BAN

Hội Đồng Giám Mục VN (http://hdgmvietnam.org/)
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin (http://www.kinhthanhvn.org/)
Ủy Ban Thánh Kin (http://www.kinhthanhvn.org)h
Ủy Ban Mục Vụ Di Dân (http://www.mucvudidan.com/)
Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình (http://www.ubmvgiadinh.org/)
Ủy Ban Công Lý Hòa Bình (http://conglyvahoabinh.org/)
Tổng Giáo phận Sàigòn (http://tgpsaigon.net/)
Tồng Giáo phận Huế (http://tonggiaophanhue.net)
Giáo phận Mỹ Tho (http://giaophanmytho.net/)
Giáo phận Cần Thơ (http://gpcantho.com/)
Giáo phận Long Xuyên (http://www.gplongxuyen.net)
Giáo phận Hà Nội (http://tgphanoi.org/)
Giáo phận Lạng Sơn (http://www.langson.org/)
Giáo phận Nha Trang (http://giaophannhatrang.org/)
Giáo phận Phú Cường (http://giaophanphucuong.org/)Giáo phận Vinh (http://www.giaophanvinh.net/)
Giáo phận Bắc Ninh (http://giadinhbacninh.com/)
Giáo phận Phát Diệm (http://www.phatdiem.org)
Giáo phận ĐàLạt SimonHòa (http://www.simonhoadalat.com/)
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Vĩnh Long (http://www.giaophanvinhlong.net/)
Giáo phận Thái Bình (http://giaophanthaibinh.org/)
Giáo phận Phan Thiết (http://www.gpphanthiet.net/)
Giáo phận Hải Phòng (http://www.gphaiphong.org/)
Giáo phận Lạng Sơn (http://www.giaophanlangson.org/)
Giáo phận Thanh Hóa (http://gpthanhhoa.org/)
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Kontum (http://giaophankontum.com)​
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (http://www.usccb.org/)
Kinh Thánh tiếng Anh thuộc HĐGM Hoa k (http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/)ỳ

Gia Nhân
24-04-2012, 09:35 PM
http://www.dinh.dk/default/# (http://www.dinh.dk/default/#)

http://www.calendi.com/thanhnhac/default.asp (http://www.calendi.com/thanhnhac/default.asp)

http://www.catruong.com/ (http://www.catruong.com/)

http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/page_A-B.htm (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/page_A-B.htm)

http://phuthoitam.com/#Home (http://phuthoitam.com/#Home)

http://www.tinmungmedia.net/ThanhCaINDEX.htm (http://www.tinmungmedia.net/ThanhCaINDEX.htm)

http://khuccamta.net/music/#Home (http://khuccamta.net/music/#Home)

http://www.nhacdao.org/#Home (http://www.nhacdao.org/#Home)

http://tcn.honganthienchua.us/MucLucBaiHat.html (http://tcn.honganthienchua.us/MucLucBaiHat.html)

http://www.hailinhquehuong.net/ (http://www.hailinhquehuong.net/)

https://sites.google.com/site/nhacthanhbinh/ (https://sites.google.com/site/nhacthanhbinh/)

Gia Nhân
24-04-2012, 10:07 PM
LIÊN KẾT WEBSITEhttp://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifNhận định về ơn gọi Tu trì (http://ongoitusinh.info/wp-content/uploads/2011/07/Nhan-dinh-on-goi-tu-tri.pdf)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác Bài Đọc Mùa Phục Sinh (http://74.63.230.254/taxonomy/term/340)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifBài đọc Chúa Nhật và Lễ Lớn Powerpoint (http://74.63.230.254/bai-doc-powerpoint)


http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCHUYÊN TRANG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (http://longthuongxotchua.tinvui.info/)


http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHỌC VIỆN THÁNH THỂ (http://hocvienthanhthe.com/vn/trang-chu.html)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifLinh mục Phêrô Trần thế Tuyên Giám Quản Giáo Phận St. Paul, Alberta, Canada (http://www.liengiaositusi.com/ThongTin/TinTuc/2012/20120407StPaulAdministrator.pdf)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifMÙA PHỤC SINH (http://tinmung.net/Holiday/MuaPhucSinh/MuaPhucSinh_INDEX.htm)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác ca khúc dùng trong mùa Phục sinh (http://daichungvienvinhthanh.com/2011/03/10/cac-ca-khuc-dung-trong-mua-ph%E1%BB%A5c-sinh/)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHỌC HỎI TIN MỪNG MARCÔ (http://www.chungnhanduckito.net/thangtien/Tin%20Mung%20Marco/loigioithieu.htm)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCẩm nang các nghi thức Bí Tích & Á Bí Tích (http://tinmung.net/NGHITHUC/NghiThucINDEX.htm)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifKinh Thánh Tân - Cựu Ước (http://ducmelamabentre.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=89)

Gia Nhân
24-04-2012, 10:07 PM
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifThư viện Đa Minh (http://gxdaminh.net/thong-tin/2350.html)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gif5phutloichua.net (http://5phutloichua.net/)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTruyện kể cho các gia đình (http://ghhv.quetroi.net/66NVMEN/66NVMENBaiViet.htm)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWebsite các giáo phận và dòng tu VN (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Website-c%C3%A1c-Gi%C3%A1o-Ph%E1%BA%ADn-v%C3%A0-d%C3%B2ng-tu-VN-1398.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWeb Suy niệm Lời Chúa (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Web-Suy-ni%E1%BB%87m-L%E1%BB%9Di-Ch%C3%BAa-1326.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác website công giáo khác: (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%A1c-website-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o-kh%C3%A1c--1325.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifChuyên đề: Cha Trương Bửu Diệp (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81--Cha-Tr%C6%B0%C6%A1ng-B%E1%BB%ADu-Di%E1%BB%87p--1324.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWeb dành cho Thiếu nhi: (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Web-d%C3%A0nh-cho-Thi%E1%BA%BFu-nhi--1323.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác trang web & Blog trong GPCT (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%A1c-trang-web---Blog-trong-GPCT-1322.aspx)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác Giờ Kinh Phụng Vụ (http://ducmelamabentre.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=30)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTin tức Giáo Hội Công giáo (http://www.tinmung.net/TinTucTongHop/TinTuc_INDEX.htm)

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGiờ lễ tại các giáo xứ GP Sài Gòn (http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=1&id=157)


http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGia trang Lm Piô Ngô Phúc Hậu (http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=481)

Gia Nhân
14-08-2012, 07:15 AM
BÁO CHÍ, NHÀ XUẤT BẢN CÔNG GIÁO

Vietcatholic (http://www.vietcatholic.net/)
Công Giáo Việt Nam (http://www.conggiaovietnam.net/)
Mạng lưới Dũng Lạc (http://www.dunglac.org/)
NS Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://www.cuuthe.com/ducmemn.html)
Người Tín Hữu (http://www.nguoitinhuu.com/)
Nhà Xuất bản Công Giáo OCP (http://www.ocpvn.org)Chứng Nhân Đức Kitô VN (http://www.chungnhanduckito.net/)
Maranatha (http://www.maranatha-vietnam.net/)
Abba! Cha ơi! Emagazine (http://www.lasan.org/meditations/menu-abba.htm)
Hợp tuyển Thần Học (http://www.htth.org/)
Tập San Triết Đạo (http://www.vientrietdao.org/)
Diễn đàn Giáo dân (http://diendangiaodan.com/)PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Radio Veritas Chân Lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/veritas/index.html)
Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://www.mehangcuugiup.org/)
Ðài Phát Thanh Vatican (http://vietvatican.net/)(Việt Ngữ)
Ðài Phát Thanh Vatican (http://www.oecumene.radiovaticana.org/en1/index.asp) (Anh ngữ)
105.5 Đài Vatiacan website (http://www.105live.vaticanradio.org/) (Anh ngữ)
EWTN (http://www.ewtn.com/) (Anh Ngữ)Tin Mừng Sự Sống (http://www.tinmungsusong.org/)
Giờ Của Mẹ (http://www.memaria.org/)
Tìm Về Chân Thiện Mỹ (http://chanthienmy.org/)
Ánh Sáng Tin Mừng (http://www.donghanh.org/astm frame.html)
Truyền hình Công Giáo Việt Nam (http://www.cgvntv.com/)TIN TỨC THẾ GIỚI

VATICAN Daily News (http://www.vatican.va/phome_en.htm)(Anh Ngữ)
Zenit Tin tức Rôma (http://www.zenit.org/english/) (Anh ngữ)
Catholic News Agency (http://www.catholicnewsagency.com/) (Anh ngữ)
Catholic New Services (http://www.catholicnews.com/) (Anh ngữ)
AsiaNews (http://www.asianews.it/) (Anh ngữ)
UCANews (http://www.ucanews.com/) (Anh ngữ)CathNews (http://www.cathnews.com/) (Anh Ngữ)
Spiritual Daily (http://www.spiritdaily.com/) (Anh Ngữ)
Little Saigòn (http://www.littlesaigonradio.com/)
VOA (http://www.voanews.com/vietnamese/)
BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/)
Báo Người Việt (http://nguoi-viet.com/)
http://www.thanhlinh.net/node/3881[/URL][URL="http://www.thanhlinh.net/node/3881"] (http://www.thanhlinh.net/node/3881)

Gia Nhân
14-08-2012, 07:22 AM
TU VIỆN - NHÀ DÒNG

Các đại chủng viện ở Việt Nam (file:///Z:/MLCN/tailieu/CacDaiChungVienVN.htm)
Đại Chủng Viện Vinh Thanh (http://daichungvienvinhthanh.com/)
Dòng Chúa Cứu Thế USA (http://www.cuuthe.com/)
Dòng Chúa Cứu Thế VN 1 (http://dcctvn.net/)
Dòng Chúa Cứu Thế VN 2 (http://mehangcuugiup.info/)
Dòng Ngôi Lời (http://www.nolaviet.com/svd/)
Dòng Ðồng Công (http://dongcong.net/)
Dòng Nữ Tu ĐaMinh (http://www.nutudaminh.org/)
Dòng nữ tử thánh Phaolô VN
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương (http://www.trinhvuong.org/)
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) (http://www.lhcla.org/)
Truyền giáo Việt Nam tại Ðài Loan (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/index.htm)
Cựu Chủng Sinh Làng Sông Qui Nhơn (http://www.ccslsqn.com/)
Dòng Kytô Vua VN (http://www.kytovua.conggiao.net/)
Dòng Thánh Thể VN (http://www.dongthanhthe.org/)
Dòng Phanxicô VN (http://www.ofmvn.org/)
Dòng Sisters of Charity, USA (http://sistersofcharity.com/)
Hiệp Hội Thánh Mẫu VN (http://www.hskt-hhtm.com/)Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp (http://www.betrenthuongcap.net/)
Dòng Truyền Giáo Maryknoll (http://www.maryknoll.org/)
Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (http://www.scjvocation.org/)
Dòng Mến Thánh Giá (http://lhcla.org/)
Dòng Lasan (http://www.lasan.org/)
Tỉnh dòng Đa Minh (http://www.daminhvn.com/)
Dòng Thánh Tâm Huế (http://dongthanhtam.net/)
Dòng Phan Sinh Tại Thế (http://www.psttvnusa.net/)
Dòng Thánh Gia (http://www.dongthanhgia.org/)
Dòng Máu Thánh Chúa (Nữ) (http://www.sisterspreciousblood.org/)
Dòng Tên Việt Nam (http://www.dongten.net/)
Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa (http://www.nhachua.net/)
Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản (http://www.st-paul.ch/)
Giáo Hoàng học viện Đà lạt (http://www.ghhv.quetroi.net/)
Đan viện Biển Đức Thiên Tâm (http://thientamosb.org/)
Tu hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng (http://www.fmvisitation.com)

Gia Nhân
18-08-2012, 06:04 PM
TRUNG TÂM GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN
:: HOA KỲ ::


Cộng Đồng Công Giáo VN Orange (http://www.vncatholic.org/)
Cộng Đồng Công Giáo (http://www.cgvnhouston.org/) Houston, US (http://www.cgvnhouston.org/)
Giáo xứ CácThánh TửĐạo VN Tx US (http://www.tdvnhouston.org/)
Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức Tx Us (http://www.loduc.org/)
Giáo xứ Đức Mẹ Lavang, Lousiana US (http://lavangshrine.net/)
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Hawaii (http://www.vietmartyrs-honolulu.net/)
Giáo xứ Mẹ Việt Nam HoaThịnhĐốn US (http://www.gxmvn.org/)
Giáo xứ Đức Mẹ LaVang Oregon US (http://www.gxlavangoregon.com/)
Tòa án Giáo phận Galveston TX (http://www.diogh.org/Tribunal/main-vietnamese.htm)
Cộng đoàn Thánh Martin De Porres US (http://cdmartin.org/)
Giáo xứ thánh Anna Giuse Hiển, MN US (http://annagiusehien.net/)
Giáo xứ thánh Antôn, Lousiana US (http://gxvnbatonrouge.org/)
Cộng đoàn Anaheim US (http://www.cdanaheim.org/)
Cộng đoàn Costa Mesa (http://www.cdcostamesa.org/)
Cộng đoàn Chúa KitôVua Columban US (http://www.cdstcolumban.org/)
Cộng đoàn HuntingtonBeach US (http://www.suyniem.com/)
Cộng đoàn Orange US (http://www.cdorange.org/)
Cộng đoàn St Polycarp US (http://www.cdstpolycarp.org/)
Cộng đoàn Saddleback US (http://www.cdsaddleback.org/)
Cộng đoàn St Babraba (http://www.cdstbarbara.org/)
Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm US (http://www.cdttvndm.org/)
Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona US (http://dongcong.net/corona/index.htm)
Đền Thánh Đức Mẹ Lavang Las Vegas (http://www.lavanglasvegas.com/)
Hiệp nhất (http://www.hiepnhat.conggiao.net/)
:: ÂU CHÂU ::

Đức Hồng Y Thuận Foundation (http://www.card-fxthuan.org/)
Trung Tâm Mục Vụ Luân Đôn (http://www.lavang.co.uk/)
Trung Tâm Mục Vụ Borsum, Đức (http://www.mucvu-borsum.de/)
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Đức (http://www.gxnvhb.de/)
Cộng Đoàn Thánh Giuse Hiển Đức (http://www.songductin.de/)
Cộng đoàn Công Giáo Paderborn Đức (http://www.songdao.de/)
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Đức (http://www.gxvn-stuttgart.de/index.php)
Công Giáo VN Miền Tây Thuỵ Sĩ (http://www.chiase.com/)
Giáo xứ Việt Nam Pháp (http://giaoxuvnparis.com/)
Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney Úc (http://www.vietcatholicsydney.net/)
Cộng đồng Công Giáo VN Nam Úc (http://conggiaonamuc.org.au/)
Cộng Đồng Công giáo VN Brisbane Úc (http://www.cdcgvnbrisbane.net/)
Công giáo VN ở Nga (http://www.cgvn.narod.ru/)


:: CANADA ::

Liên giáo tu sĩ Canađa (http://liengiaositusi.com/)
Giáo xứ Thánh Giuse Vancouver (http://www.stjosephvancouver.ca/vn/)
Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Ottawa (http://lavangparish.org/v_home.html)
Công Giáo VN tại Nhật (http://vietchurchjp.net/)

:: VIỆT NAM ::

Hướng về đại hội dân Chúa (http://huongvedaihoidanchua.net/)
Giáo hạt Phú Yên (http://www.ghphuyen.org/)
Bình Cang (http://www.binhcang.com/)
Giáo xứ Ngọc Thạch - Kiên Giang (http://www.giaoxungocthach.org/)
Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế (http://www.trungtammucvudcct.com/)
Giáo xứ Tuy Hòa (http://www.phuyencatholic.net/)
Giáo xứ Hòa Hưng (http://giaoxuhoahung.com/)
Giáo xứ Nghĩa Hòa (http://nghiahoa.conggiao.net/)
Thiếu nhi Bắc Hà (http://www.bacha.conggiao.net/)
Giáo xứ Làng Anh (http://www.langanh.net.tf/)
Giáo xứ Thọ Ninh (http://www.thoninh.net/)
Giáo xứ Bùi Chu - Hố Nai (http://www.buichu.net/)
Giáo xứ Hoà Lạc - Phát diệm (http://www.hoalac.net/)
Giáo xứ Đakao Sàigòn (http://www.gxdakao.org/)
Giáo xứ Bến Ngự - Huế (http://giaoxubenngu.net/)
Giáo xứ Ngọc Lâm, Xuân Lộc (http://www.giaoxungoclam.com/)
Giáo xứ Đồng Trì (http://giaoxudongtri.net/)
Giáo xứ Nghị Lộc (http://nghilocquetoi.net/)
Giáo Xứ Môi Khôi Láng sen (http://www.moikhoilangsen.org/)
Giáo Xứ Long Bình G2 (http://www.longbinhg2.org/)
Giáo xứ Kim Phát (http://giaoxukimphat.com/)
Giáo xứ An Phú (http://gxanphu.com/)
Giáo xứ Long Châu (http://www.gxlongchau.net/)
Giáo xứ Nam Lỗ (http://gxnamlo.org/)
Cộng đoàn Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót (http://longthuongxotchua.tinvui.info/)

Gia Nhân
18-08-2012, 06:05 PM
PHONG TRÀO, HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC

Phong Trào Cursillo Trung Ương US (http://www.cursillovietinusa.com/)
Phong trào Cursillo Giáo Phận Oakland (http://www.cursillovngpoakland.org/)
Cursillo Online (http://www.cursillo-online.org/)
Thăng Tiến Hôn Nhân (http://www.ttmhcg.com/songnguyen/index.html)
Gia đình Nazareth GP Orange US (http://www.giadinhnazareth.org/)
Thăng Tiến Hôn Nhân SanJose US (http://www.tthngd.net/)
Liên đoàn Liên Minh Thánh Tâm US (http://liendoanlmtt.conggiao.net/)
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam (http://tinvui.info/)
Sinh viên Huynh Đệ Sàigòn (http://www.huynhde.conggiao.net/)
Thời Điểm Maria US (http://www.thoidiemmaria.net/)
Hội Thộng Điệp Đức Mẹ US (http://www.thongdiepducme.org/)
Hiệp hội Thánh Mẫu (http://www.hiephoithanhmau.com/)
Thiếu nhi Fatima US (http://www.tnfatima.org/)
Gia Trang Của Mẹ Maria (http://www.nolaviet.com/avemaria/index.htm)
Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân (http://vietcatholic.net/danle/)
Ủy ban Giáo lý Việt Nam Hoa kỳ (http://giaoly.org/)
Hạt cải - Trang Giáo lý (http://www.hatcai.net/)
Cộng đồng Phó tế Việt Nam US (http://www.photevietnam.org/)
Giáo huấn xã hội Công giáo (http://tp//ghxhcg.com/)
Học viện Thánh Thể (http://hocvienthanhthe.com/)MạngLưới Cầu Nguyện - Thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/)
Nhóm Thánh Linh Austin Texas (http://www.thanhlinh-austin.net/)
Đạo Binh Đức Mẹ (http://www.daobinh.com/)
Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ (http://www.daobinhducme.net/home/)
Đạo Binh Hồn Nhỏ (http://www.honnho.org/)
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể US (http://www.tntt.org/)
Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Úc (http://www.tntt-aus.org/)
Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Thể Pháp (http://tntt.free.fr/)
Thiếu Nhi TT Bidong Sungei (http://www.tnttbs.conggiao.net/)
Thiếu Nhi Nữ Vương Hòa Bình (http://nvhb.org/)
Thiếu nhi Đồng Hành (http://tnttdonghanh.conggiao.net/)
Ðồng Hành (http://www.donghanh.org/)
Gia đình Đồng Hành (http://donghanh.conggiao.net/)
Lên Đường (http://www.lenduong.net/)
Thánh Tâm Chúa Giêsu (http://thanhtamchuagiesu.org/)
Hiệp sĩ đoàn (http://www.hiepsidoan.org/)
Gia đình An Phong (http://www.giadinhanphong.blogspot.com/)
Gia đình Thanh Tâm GP Vinh (http://giadinhthanhtamvinh.com/)
Phaolô mới (http://phaolomoi.org/)

Gia Nhân
18-08-2012, 06:06 PM
CA ĐOÀN - GIỚI TRẺ

Nhóm Ca Trưởng (http://www.catruong.com/)
Thánh ca Việt Nam (https://thanhcavietnam.co/)
Thánh Nhạc Online (http://thanhnhaconline.com/)
Việt nam Thánh ca (http://www.vietnamthanhca.com/)
Nhạc đạo (http://www.nhacdao.org/)
Lm Văn Chi (http://www.paulvanchi.net/)
Ca đoàn Lavang Tình Thương (http://www.cdlvtt.conggiao.net/)
Ca đoàn Cung Việt (http://cungviet.org/)
Ca đoàn Đồng Tâm (http://dongtam.org/)
Ca đoàn Vào đời Washington US (http://www.vaodoi.com/)
Ca đoàn Hướng Dương (http://www.huongduong.org/)
Ca đoàn Kitô Vua SJ US (http://www.kitovua.org/)
Ca đoàn Hồng Ân SJ US (http://www.honganchoir.com/)
Ca đoàn Đồng Tâm SJ US (http://dongtam.org/)
Ca đoàn Mẫu Tâm SJ US (http://www.mautam.org/)
Ca đoàn Viễn Xứ US (http://www.vienxu.org/)
Ca đoàn Fatima US (http://www.cadoanfatima.com/)
Ca đoàn Tin Yêu US (http://cadoantinyeu.com/)Ca đoàn Thánh Linh SJ US (http://www.thanhlinh.org/)
Ca đoàn Têrêsa Canada (http://cadoanteresa.conggiao.net/)
Ca đoàn Thánh gia TX US (http://www.cadoanthanhgia.com/)
Ca đoàn La Vang Tx US (http://e.domaindlx.com/cadoanlavang/)
Ca đoàn Thánh Linh Texas US (http://www.thanhlinhchoir.com/)
Ca đoàn Cecilia Arizona US (http://cdcecilia.org/)
Ca đoàn Gloria, Lousiana US (http://www.cadoangloria.org/)
Hồng Ân Thiên Chúa (http://www.honganthienchua.org/)
Ca đoàn Ngôi Ba Úc (http://www.ngoiba.net/)
Ca đoàn Hiển Linh (http://cadoanhienlinh.com/)
Giesuyeuem.net trang web bạn trẻ (http://www.giesuyeuem.net/)
Giới trẻ Công Giáo Việt Nam (http://www.tinvui.info/)
Giới trẻ Gx ĐMHCG, Giáo phận Huế (http://gioitrexume.net/)
Gieo mầm tin yêu (http://gieomamtinyeu.net/)
Magis SV Hà nội (http://www.magissvhn.com/)

Gia Nhân
18-08-2012, 06:07 PM
HỘI TỪ THIỆN - TRỢ GIÚP
Danh sách các nơi cần sự giúp đỡ (http://thanhlinh.net/node/3544)
Project Vietnam (http://projectvietnam.net/)
Hội bác ái Phanxicô (http://www.hoibacaiphanxico.org/)
Extend Your Heart - Giúp đỡ trẻ em Việt Nam (http://extendyourheart.org/)
Hội Tình Thương US (http://www.tinhthuong.net/)
SapVN-Chữ Thập Xanh (http://www.sap-vn.org/)
Bạn người cùi (http://www.nguoicui.org/)
Family with Children from Vietnam (http://www.fcvn.org/)
Giúp người nghèo Việt Nam (http://www.helpthepoorvietnam.org/)Hội Chân Phước Đamiên (http://www.damientheleper.org/)
VietHope (http://www.viethope.org/)
Hội S.A.R.A (http://www.sara-hope.org/)
Care2Share (http://www.care2share.org/)
PeaceTreeVietnam (http://peacetreesvietnam.org/)
Sourires du Vietnam (http://souriresduvietnam.free.fr/)
HopeToday (http://www.hopetoday.org/)
Hội truyền giáo Kontum (http://www.llcvk.com/)
Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương (http://www.huynhtieuhuong.org/)
NHỮNG NƠI ÐỨC MẸ VÀ CHÚA GIÊSU HIỆN RA
Ðức Me Medjugorje USA (http://www.medjugorje.org/)
Ðức Me Medjugorje Bosnia (http://www.medjugorje.hr/)
ChildrenOfMedjugorje - Sr. Emanuel (http://www.childrenofmedjugorje.com/)
Ðức Mẹ Fatima - Bồ Ðào Nha (http://www.fatima.org/)
Đức Mẹ Mễdu DK (http://www.memedu.dk/)Tinh thần Mẹ Mễdu Việt Nam (http://www.tinhthanmeduvn.conggiao.net/)
Ðức Mẹ LaVang VN (http://www.lavang.com.vn/)
Ðức Mẹ Naju - Ðại Hàn (http://www.marys-touch.com/)
Garabandal - Tây Ban Nha (http://www.garabandal.org/)
Ðức Mẹ Lộ Ðức - Pháp (http://www.lourdes-france.com/)
CÁC TỔ CHỨC, TRANG WEB KITÔ GIÁO
Viện Triết Đạo VN (http://www.vientrietdao.org/)
Tin Vui (http://www.tinvuivn.com/)
Nhà sách Đức Mẹ HCG Sàigòn (http://www.nhasachducme.com/)
OnGoi.net (http://www.ongoi.net/)
Phút cầu nguyện (http://phutcaunguyen.net/)
Conggiao.info: Tin yêu và Hy vọng (http://conggiao.info/)
Chia sẻ Lời Chúa (http://www.chiaseloichua.com/)
Lam Hồng: Những nẻo đường đức tin (http://www.lamhong.org/)Khúc ca cảm tạ (http://www.khuccamta.net/)
Audio Suy Niệm Lời Chúa (http://www.snloichua.org/)
Cuộc đời dâng hiến (http://www.cuocdoidanghien.com/)
Tâm linh vào đời (http://tamlinhvaodoi.net/)
Xuân Hà.net (http://www.xuanha.net/)
Hãy đến cùng Ta (http://www.haydencungta.com/)
Nữ Vương Công Lý (http://www.nuvuongcongly.net/)
Fatima Company - Sản phẩm Công giáo (http://www.fatimacompany.com/)

Gia Nhân
27-08-2012, 06:48 PM
TRANG WEB TU SĨ, VÀ HỮU ÍCH

Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước (http://thanhlinh.net/thanhkinh-cuuuoc)
Tự điển Kinh Thánh ABC (http://thanhlinh.net/tu-dien-kt)
Tự điển Tín lý Thần học (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntudien.htm)
Tự điển Phụng Vụ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/phungvu/phungvu.htm)
Dẫn lễ và Lời nguyện giáo dân (http://www.vietcatholic.net/Applications/danle/default.aspx)
Vietchristian (http://www.vietchristian.com/)
Sacredspace (http://www.sacredspace.ie/) (Anh Ngữ)
Kinh nguyện tiếng Anh (http://www.scborromeo.org/prayers.htm)
Thư Viện Công giáo (http://www.catholic-library.org.uk/) (Anh Ngữ)
Mục vụ văn bút (http://www.mucvuvanbut.net/)Trang Thánh Lễ Lm Gioan Nguyễn Lợi (http://www.johnnguyenloi.com/)
Trang web Lm Xuân Nguyên (http://www.suyniem.com/)
Trang web Lm Lê Nhân Tâm (http://nhatkytruyengiao.blogspot.com/)
Trang web Lm Nguyễn Bá Thông (http://www.hayyeuthuongnhau.org/)
Trang web Lm Lê Minh Thông (http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/)
Trang web Lm Nguyễn Ngọc Thế (http://www.freewebs.com/nguyensj/)
Trang web Lm Nguyễn Trung Tây (http://www.nguyentrungtay.com/)
Trang Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Vietcatholic (http://vietcatholic.net/cttdvn/unicode/mucluc.html)
Trang web Bùi Hữu Thư - Như Mai (http://members.cox.net/thumaibui/)

Gia Nhân
05-11-2013, 08:46 PM
LIÊN KẾT WEBSITE

http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGiải đáp thắc mắc (http://www.tinmung.net/HOI DAP/HoiDapINDEX.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTuần tin Hội đồng GMVN số 44/2013 (http://www.hdgmvietnam.org/tuan-tin-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-so-442013/5518.65.24.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTháng Các Linh Hồn (http://tinmung.net/THANG-CAU-HON/Cau-Hon-INDEX.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHạnh Các Thánh Tháng Mười Một (http://gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticlesID=1259)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHội ngộ Liên tôn: "Hiệp tâm vun đắp an hòa" (27.10.2013) (http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20131028/23677)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGiới thiệu sách YOUCAT VIỆT NAM (http://www.hdgmvietnam.org/youcat-viet-nam/5475.63.8.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifVui Học Thánh Kinh (http://gpbanmethuot.vn/category/danh-mục/vui-học)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGợi ý giảng Lễ Chúa Nhật Năm C (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/BaiGiang/GiangLeChuaNhat/MainNamC.html)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifDaily Scripture Readings and Meditations (http://www.rc.net/wcc/readings/)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifBản đồ Việt Nam (http://gis.chinhphu.vn/vbdmap.aspx?l=4&kv=1109740.14,586159.94&draw=true,170,0,-59923.91437915027,1449260.344835916,1748724.7342694965,498773.8583494304)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifGiờ lễ tại các giáo xứ GP Sài Gòn (http://tgpsaigon.net/giothanhle/267)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWebsite các Giáo Phận và dòng tu VN (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Website-các-Giáo-Phận-và-dòng-tu-VN-1398.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifDownload các Văn kiện CĐ Vatican II (http://www.mediafire.com/?7mrjsfhw2s3s68w)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifNĂM ĐỨC TIN (http://tinmung.net/GIAOHOI/NamDucTin/Index.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHọc hỏi Giáo lý trong Năm Đức Tin (https://docs.google.com/file/d/0BxYCfMBFDdJIRWhMcTN2c2FmcVk/edit?pli=1)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifSách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 1993 (http://www.giaoly.org/vn/tai-lieu/giao-ly-hoi-thanh-cong-giao/)


gpcantho.com

Gia Nhân
05-11-2013, 08:48 PM
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWeb Các Giờ Kinh Phụng Vụ (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Web-C%C3%A1c-Gi%E1%BB%9D-Kinh-Ph%E1%BB%A5ng-V%E1%BB%A5-2470.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifĐến Với Người Anh Em (http://www.giaophanvinhlong.net/Den-Voi-Nguoi-Anh-Em.html)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTÌM HIỂU ÐỨC TIN CÔNG GIÁO (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/GiaoLyMarkLink/GioiThieu.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifQuà tặng cuộc sống (http://www.youtube.com/user/hicacban18793/videos?sort=dd&view=0&page=1)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifKho Sách Nói (http://www.khosachnoi.net/2011/10/sach-noi-ve-tam-ly.html)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifsongdep.xitrum.net/ (http://songdep.xitrum.net/)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCẩm nang các nghi thức Bí Tích & Á Bí Tích (http://tinmung.net/NGHITHUC/NghiThucINDEX.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifTruyện kể cho các gia đình (http://ghhv.quetroi.net/66NVMEN/66NVMENBaiViet.htm)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác trang web thánh ca hữu ích (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%A1c-trang-web-th%C3%A1nh-ca-h%E1%BB%AFu-%C3%ADch-1339.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWeb Suy niệm Lời Chúa (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Web-Suy-ni%E1%BB%87m-L%E1%BB%9Di-Ch%C3%BAa-1326.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác website công giáo khác: (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%A1c-website-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o-kh%C3%A1c--1325.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifChuyên đề: Cha Trương Bửu Diệp (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81--Cha-Tr%C6%B0%C6%A1ng-B%E1%BB%ADu-Di%E1%BB%87p--1324.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifWeb dành cho Thiếu nhi: (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-Web-d%C3%A0nh-cho-Thi%E1%BA%BFu-nhi--1323.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifCác trang web & Blog trong GPCT (http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%A1c-trang-web---Blog-trong-GPCT-1322.aspx)
http://gpcantho.com/Images/btn_linkhay.gifHọc tiếng Anh


(http://hoctienganh.info/index.php)g (http://hoctienganh.info/index.php)pcantho.com

ksphuonglk
06-11-2013, 10:18 AM
Giáo phận Xuân lộc : http://giaophanxuanloc.org

Gia Nhân
20-02-2014, 08:26 PM
TÒA THÁNH VATICAN


- Vatican (http://www.vatican.va/)
- Đức Giáo Hoàng (http://www.vatican.va/holy_father/)
- Các Thánh Bộ (http://www.vatican.va/offices/index.htm)
- Phòng Báo Chí Tòa Thánh (http://www.vatican.va/news_services/press/index.htm)