PDA

View Full Version : Khẩn thiết xin giúp đỡMột Đời Hiến Dâng
31-03-2010, 02:53 PM
Xin lỗi quý cô chú, anh chị. MĐHD đã quấy rầy mọi người. Và có thể gây hiểu lầm. Không biết thế nào.

Nhưng trên hết, xin mọi người thứ lỗi.

Cho MĐHD xóa nội dung bài đã post.

Kính mong BQT, quý cô chú, anh chị thứ lỗi.

Chân thành cám ơn.