PDA

View Full Version : Về việc offlineThanhCaVN
01-04-2010, 09:59 AM
Xin chào ACE Thành viên TCVN,

BQT-TCVN trước nay vẫn chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của các Nhóm Thành viên.
Tuy nhiên, vì thông tin của các Nhóm Thành viên được đưa lên TCVN, nên BQT-TCVN buộc phải có ý kiến.

Xin được đính chính các vấn đề sau:

1. Khi đề cập đến BQT-TCVN, đề nghị các Nhóm Thành viên không được nói chung chung là "vài thành viên Ban Quản trị Diễn đàn", mà phải nêu đích danh nick nào thuộc BQT-TCVN. Mục đích để xem đó là chủ trương của BQT-TCVN hay chỉ là ý kiến của cá nhân của nick ấy mà thôi.

2. Gần đây trên các phương tiện Thông tin đại chúng nói rất nhiều về những tiêu cực của việc offline ở các Diễn đàn trên Internet. Vì vậy, BQT-TCVN hoàn toàn không có chủ trương offline. Và tất nhiên, sẽ không chịu trách nhiệm gì nhỡ khi có tai tiếng gì đó xảy ra.

Vài thông tin để ACE biết chủ trương của BQT-TCVN.

Thân mến!