PDA

View Full Version : Xem thông tin về địa chỉ và các giờ lễ tại các nhà thờ Việt Namvũng_nước
07-04-2010, 08:48 PM
Mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem thông tin về các giờ thánh lễ. Coi địa chỉ để liên lạc và xin gặp linh mục nhờ giúp đỡ vào đạo, hôn phối, xức dầu ...vv...

Cám ơn anh TuanHH đã giúp thành lập web site rất hữu ích này:

http://GioThanhLe.com (http://giothanhle.com/)

Bản ĐTDĐ: http://mobile.GioThanhLe.com (http://mobile.giothanhle.com/)


http://giothanhle.com/pictures/thumbnails/rotate.php (http://giothanhle.com/pictures/thumbnails/rotate.php)